Samarbeidsavtale med nytt låneprodukt

Norges Bondelag og Landkreditt har signert ny samarbeidsavtale. – Vi er glade for at vi oppnådde enighet om en avtale som gir fordeler for våre medlemmer, konkluderer generalsekretær Sigrid Hjørnegård i Norges Bondelag.

Den nye avtalen omfatter både bank og forsikring. Sigrid Hjørnegård ønsker særlig å trekke frem Bondelagets Personforsikringer, der Norges Bondelag har spesialpris på syv ulike personforsikringer til sine medlemmer.

– Dette er veldig gode forsikringer, med gode dekninger til markedets beste priser. Forsikringene er satt sammen for å dekke behovet du har som bonde og selvstendig næringsdrivende, sier Hjørnegård.

Ole Laurits Lønnum, konsernsjef i Landkreditt er enig, og minner samtidig om viktigheten av personforsikringer.

– Bønder er flinke til å forsikre hus, dyr og utstyr, men mange glemmer seg selv. Med Bondelagets personforsikringer ønsker vi økt fokus på at bønder MÅ sikre gårdens viktigste ressurser, nemlig seg selv og familien, sier Lønnum.

Sjekk Bondelagets personforsikringer og de andre medlemsfordelene

Det var en god tone på signeringsmøtet, og begge parter var godt fornøyde med samarbeidsavtalen som ble signert av Lars Petter Bartnes og Sigrid Hjørnegård fra Norges Bondelag, samt Ole Laurits Lønnum og Hans Edvard Torp fra Landkreditt.

Nytt låneprodukt for medlemmer

Innenfor bank videreføres de eksisterende medlemsfordelene, blant annet sparefordeler på både konto og fond, samt bankkort uten gebyrer. I tillegg er det nå på plass ett helt nytt låneprodukt, eksklusivt for medlemmer i Norges Bondelag.

Bondelagets Boligstart er et låneprodukt for den som skal ta over gården på sikt, men som i en periode trenger lån til en privatbolig. Produktet har bankens beste boliglånsrente, og ligger for tiden på 1,30 %.

Fakta om Bondelagets Boligstart

  • Produktet er for medlemmer i Norges Bondelag.
  • Det er du som skal ta over hjemgården på sikt. Det gis kun ett Bondelagets boligstartlån per landbrukseiendom.
  • For deg som er 45 år eller yngre.
  • Du må ha en aktiv lønnskonto i Landkreditt.
  • Du må få innvilget et boliglån på vanlig måte i Landkreditt bank, før du kan flyttes over til dette produktet.

Bondelagets Boligstart

– Med dette produktet gir vi de som skal ta over gården et gunstig boliglån til en mellomlanding før overdragelsen. Dette kan gi mulighet til å spare opp litt ekstra kapital til selve gårdskjøpet, sier Lønnum.

– Vi er særlig opptatt av å legge til rette for rekruttering til landbruket og dette låneproduktet er et godt tilbud for kommende bønder som er medlemmer i Bondelaget, sier Hjørnegård.

Sjekk ut Bondelagets Boligstart

Begge ønsker det beste for bonden

Landkreditt er en samvirkeorganisasjon, eid og styrt av norske bønder, og formålet til Landkreditt er å tilby best mulig produkter og tjenester for sine medlemmer og kunder.

– Norges Bondelag er en naturlig samarbeidspartner for Landkreditt. Det er helt i tråd med formålet vårt å jobbe sammen med Bondelaget om best mulig produkter og tjenester for landbruket. På denne måten håper vi det blir litt lettere å være bonde, forklarer Lønnum.

– Det er viktig for medlemmene at vi kan signere samarbeidsavtaler som gir positive utslag for bonden økonomisk, sier Hjørnegård.

Samarbeidsavtalen er signert for tre år, og begge parter har intensjon om et langvarig videre samarbeid.