Uenige om likestilling på gården

Et knapt flertall av norske bønder mener de har like muligheter til å utøve yrket sitt uavhengig av kjønn. Men kvinnene i næringen ser litt annerledes på det.

Et knapt flertall av norske bønder mener de har like muligheter til å utøve yrket sitt uavhengig av kjønn. Men kvinnene i næringen ser litt annerledes på det.

En undersøkelse utført av Agri analyse for Landkreditt viser at fem av ti bønder mener forholdene er godt nok tilrettelagt for at kvinner og menn reelt sett kan anses likestilt når det gjelder muligheten til å utøve yrket.

35 prosent svarer nei. De øvrige oppgir at de er usikre.

– Når vi ser på hvem som har svart hva, blir bildet noe annerledes. Blant kvinnelige bønder er det bare fire av ti som mener de er likestilt, og nesten 50 prosent svarer nei, sier Ane Wiig Syvertsen, administrerende direktør i Landkreditt Forsikring.

Graviditet og småbarn

Andelen som mener at forholdene er godt nok tilrettelagt med tanke på likestilling er lavest blant de yngre bøndene.

– Det har nok sammenheng med at likestillingen særlig utfordres på områder som gjør seg gjeldende tidlig i yrkeslivet, ikke minst i forbindelse med graviditet og ansvar for småbarn, sier Wiig Syvertsen.

I undersøkelsen har bøndene også rangert betydningen av en del felter som antas å kunne være til hinder for likestillingen i yrket. Velferdsordninger som ikke i tilstrekkelig grad tar hensyn til belastninger knyttet til graviditet og familieforpliktelser, heises her opp til førsteplass.

– Mange peker også på området helse, miljø og sikkerhet, for eksempel ved at tunge løft, fysisk risiko og eksponering for giftige stoffer gjør yrket utrygt for gravide.

Andre temaer som omfattes er ulikheter når det gjelder forpliktelser og organisering av familielivet, utilstrekkelige avløser-ordninger samt betingelser ved samlivsbrudd og skilsmisse.

Bondelaget følger opp

– Svarene er i tråd med de tilbakemeldingene vi får fra egne medlemmer. Bedre tilrerettelegging for yngre bønder med små barn vil bety mye også for likestillingen på gården, og er et område vi jobber mye med, sier Sigrid Hjørnegård, generalsekretær i Norges Bondelag.

Organisasjonen lanserte i fjor høst en egen telefontjeneste, der bønder kan få svar på spørsmål om velferdsordninger, NAV-regler og relevante bestemmelser i jordbruksavtalen særlig for småbarnsforeldre.

– Vi har hatt velferdsordningene som et prioritert tema i de senere jordbruksoppgjørene, og arbeider aktivt for å gjøre dem bedre og mer målrettet. Dagens bønder, og de som skal inn i næringen, vil ha et moderne, familietilpasset liv på gården i tillegg til å produsere mat, sier Hjørnegård.