Sammen med landbruks- og matminister Geir Pollestad og flere sentrale aktører i landbruket, har vi signert en intensjonsavtale om å jobbe mot en nullvisjon i dødsulykker i landbruket. En positiv og viktig avtale, og vi ser frem til å bidra til å oppfylle denne visjonen.

– I 2023 var det ett dødsfall i forbindelse med arbeid i jordbruket, men de fem foregående årene var det gjennomsnittlig fem dødsfall per år. Det er ingen tvil om at ulykkestallene i jordbruket må ned, sier Linda Stubsjøen, skadeforebygger i Landkreditt Forsikring, og en av de som var til stede og underskrev den ferske intensjonsavtalen om nullvisjon for dødsulykker i landbruket.

I tillegg til fokuset på dødsulykker, har avtalen også som mål å redusere antallet alvorlige ulykker med personskader.

En sikker arbeidshverdag

Nå skal årsakene til de mange ulykkene i jordbruket kartlegges. Dette vil gi et godt grunnlag for å sikre bonden bedre, mener Stubsjøen.

– Bonden trenger og fortjener en trygg arbeidsplass, og arbeid med HMS bør prioriteres høyere i næringa. Med mer kunnskap om hva som ligger bak ulykkene, står vi bedre rustet til å forebygge og sikre bondens arbeidshverdag, sier hun.

Gjennom avtalen setter landbruks- og matminister Geir Pollestad av 400.000 kroner til utredning og forebygging av ulykker i jordbruket.

Bredt fokus og eierskap

– Denne avtalen er veldig positiv og viktig for alle som jobber i landbruket. Den sikrer et bredt fokus og eierskap i arbeidet for å redusere ulykker og dødsfall. Vi i Landkreditt Forsikring ser frem til å bidra til å oppfylle denne visjonen, kommenterer Ane Wiig Syvertsen, administrerende direktør i Landkreditt Forsikring.

Ut over Landkreditt Forsikring, er partene i avtalen Arbeidstilsynet, Gjensidige, Landbrukets brannvernkomité, Landbruksdirektoratet, Landbruks- og matdepartementet, Mattilsynet, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsk Landbruksrådgiving, Norske Landbrukstenester, Norske Rendriftssamers Landsforbund og Stiftelsen Norsk Mat.