Prisen på sagtømmer økte 20 prosent

Norske skogeiere har glede av prisutviklingen i verdensmarkedet. Skogeierne avvirket 16 prosent mer i andre kvartal i år.

Det er flere forklaringer på den økte prisen i verdensmarkedet for trelast. Som vi skrev i en tidligere artikkel er det en ubalanse i tilbud og etterspørsel som følge av pandemien og den globale økonomiske situasjonen.

Påvirkes av eksportmarkedet

I 2. kvartal 2021 var avvirkningen i Norge tre millioner kubikkmeter. Av dette ble en tredel, litt over en million kubikkmeter, eksportert. Litt over halvparten av dette igjen var sagtømmer. Den relativt store andelen eksport, er i stor grad med på å påvirke tømmerprisene.

– I Nord-Amerika har tilgangen på tømmer vært for lav på grunn av økt byggeaktivitet og store barkebilleangrep i Canada. Dette har ført til økt import av trelast fra Europa, som igjen har ført til en betydelig prisøkning på trelast også i Norge, skriver SSB i en analyse.

Følg vår facebookside og hold deg oppdatert på nyheter innen landbruk og økonomi.

Landbruksnytt fra Landkreditt


Les også: Økte byggekostnader - Noen gir opp

Økt pris og økt hogst

Avvirkningen i første halvår i år er på nivå med første halvår i 2019. Det året hadde vi en gjennomsnittlig tømmerpris på kr 435 per m3. Etter en relativt kraftig nedgang er vi nå oppe på omtrent samme nivå igjen.

Skogeierne responderer på den økte prisen med økt hogst. Fra 1. kvartal i 2020 økte hogstkvantumet av sagtømmer med 37 prosent for gran og 23 prosent for furu. 

– Det er verdt å merke seg at 1. kvartal 2020 ble et spesielt kvartal på grunn av stor usikkerhet rundt koronasituasjonen. Hogsten i dette kvartalet ble derfor mindre enn normalt. Sammenlikner vi hogstkvantumet i 2. kvartal 2021 med hogstkvantumet i 2. kvartal 2019 er forskjellen ubetydelig, skriver SSB.

Kraftigere prisvekst på byggevarer

Ferske tall fra SSB viser at prisen på trevarer til et bolighus har økt med drøyt 27 prosent det siste året. Byggmesterforbundet mener i følge NRK at prisøkningen i realiteten er høyere. Norsk Landbruk siterer Fjøssystemer som hevder at prisøkningen på trevirke til landbruksbygg har økt mellom 50 og 60 prosent på tre år. Nok en gang ser vi at det er andre deler av verdikjeden som også tjener på prisøkning.