Økte byggekostnader - Noen gir opp

FOTO: Støyping av fjøsgulv

Det kan ikke bortforklares at tiden med pandemi også har gitt økte byggekostnader i landbruket.

De som har byggeplaner i landbruket merker at kalkylene som ble laget før pandemien ikke holder. Nå sier også en av de store leverandørene at de ikke vil levere flere landbruksbygg.

Gråkjær gir opp Norge

I følge Norsk Landbruk vil danske Gråkjær avvikle sin byggevirksomhet i Norge. Før de trekker seg ut vil de fullføre prosjektene de har solgt i Norge. Senest i midten av juni meldte de at det var inngått avtale om bygging av nytt fjøs på Sømna. Det er svak lønnsomhet som er årsaken til at de trekker seg ut av Norge.

– De siste årene har vi hatt store utfordringer på det norske markedet. Det gjelder kronekursen og det siste året har vi også hatt reiserestriksjoner og økte priser på byggematerialer. Vi har håpet det ville rette seg opp, men det har det ikke gjort, sier Martin Rindom, salgsdirektør i Gråkjær AS i Danmark.

Mindre kostnadsøkning i Danmark?

Også i Danmark merker de kostnadsøkningen knyttet til byggevarer. Men den er kanskje mindre enn i Norge? I følge et intervju i Landbrugsavisen hevder Gråkjær Landbrug at selv om prisene på enkelte varer har steget kraftig, er det samlet sett kun snakk om en mer moderat økning.

– Akkurat nå opplever vi nervøsitet i markedet. Selv om prisene på enkelte leveranser har økt, er det på totalentreprisen i realiteten bare snakk om en stigning opp mot 10 prosent. Det er langt fra de voldsomme økninger på 30-40 prosent, som vi hører om for enkelte råvarer, sier salgsdirektør Martin Rindom til Landbrugsavisen.

Økte kostnader på trelast

Pandemien og den globale økonomiske situasjonen har skapt en ubalanse i tilbud og etterspørsel. Dette har medført at prisene på byggevarer har endret seg og steget raskere enn normalt. Det gjelder også for trelast, som historisk har vært en stabilt rimelig byggevare sammenliknet med andre byggevarer. 

Bransjeorganisasjonen «Treindustrien» forklarer årsaken til prisutviklingen med sterk etterspørsel internasjonalt, spesielt i USA og Kina. Samtidig har Russland innført restriksjoner på eksport av tømmer og prioriterer innenlands foredling. Sverige og Finland nevnes som eksempler på land som prioriterer eksport til marked utenfor Europa der de får høyere pris.

– Det er altså et underskudd av trelast i det europeiske markedet, kombinert med historisk sterk etterspørsel både nasjonalt og globalt som styrer prisutviklingen også i det norske markedet, skriver Treindustrien på sine hjemmesider.