Nær halvparten av oss sparer i fond

Ferske tall fra Verdipapirfondenes forening viser at 46 prosent av befolkningen, tilsvarende omtrent to millioner nordmenn over 18 år, nå har penger plassert i aksjefond.

Undersøkelsen, som er utført av Opinion på vegne av Verdipapirfondenes forening (VFF), viser at 2021 så langt tegner til å bli nok et rekordår for fondssparing, med en solid økning i antall fondssparere.  

Aldri før har andelen nordmenn som sparer i fond vært høyere enn i 2021, slår VFF fast. 

– Vi har sett positive nettotegningstall blant personkundene måned for måned siden mars 2020. Med undersøkelsen fra Opinion får vi bekreftet den store økningen i antall fondssparere, sier Bernt S. Zakariassen, administrerende direktør i VFF, uttaler Bernt S. Zakariassen, administrerende direktør i VFF. 

Mennenes forsprang krymper

Det er aldersgruppen 18-30 år og 30-39 år som står for den største økningen. I sistnevnte gruppe har det vært en økning på hele 54 prosent i år, mot 36 prosent i 2020.  

Stadig flere kvinner får dessuten opp øynene for sparing i fond. Tradisjonelt har kvinner ligget bak menn når det kommer til fondssparing. Mennene ligger fortsatt litt foran, men VFFs tall viser at andelen kvinner som plasserer penger i fond har økt mer enn andelen menn det siste året. 

Ikke bare sparer flere i fond, vi sparer også mer. Hele 41 prosent av de spurte i undersøkelsen svarer at de sparer over 2000 kroner per måned. 

Korona ingen demper 

På spørsmålet om de er bekymret for hvordan koronapandemien kan påvirke den langsiktige sparingen, oppgir så mange som 79 prosent av respondentene at de ikke er bekymret. 

Anders Petter Wik, administrerende direktør i Landkreditt Forvaltning, synes det er gledelig å se at koronapandemien ikke ser ut til å dempe nordmenns ønske om og evne til å spare. 

–  Mye kan tyde på at mange har hatt bedre mulighet til å sette av sparepenger mens koronaen har dominert hverdagen vår og vi har holdt oss hjemme. Det at flere både kan og vil spare er positivt, og tallene her viser oss at stadig flere ser til fondssparing som alternativ for den langsiktige sparingen, kommenterer han. 

Se våre fond