Lønnsomme justeringer

Har du allerede spart en stund, kan tiden være inne for å gjennomgå spareavtalene og vurdere en endring av beløpene. Små justeringer kan vise seg svært lønnsomme over tid.

For å vise deg hvor mye litt ekstra kan utgjøre i det lange løp, har vi laget et spareeksempel med vår sparekalkulator.

Her har vi simulert fondssparing i aksjer med en avkastning på 5,5 prosent per år, over en periode på 20 år. I eksemplene er det forutsatt en månedlig sparing på 300 kroner og 500 kroner.

Legger man til grunn en årlig avkastning på 5,5 prosent, så viser sparekalkulatoren under at saldoen har vokst til cirka 132.430 kroner for det minste sparebeløpet, mens med en månedlig sparing på 500 kroner sitter man igjen med cirka 220.716 kroner.

sparekalkulator 2.png

Dersom du hadde økt din sparing til henholdsvis det dobbelte per måned, fra 300 til 600 kroner, og fra 500 til 1.000 kroner, ville saldoen ha økt til cirka 264.860 kroner med en månedlig sparing på 600 kroner. Ved å øke sparingen fra 500 kroner per måned, til 1.000 kroner per måned, viser sparekalkulatoren at saldoen etter 10 år hadde økt til nær 441.433 kroner.

Kan du spare mer?

Les mer om våre fond