I år slipper du rente på restskatten

Foto: Person jobber på laptop og mobil

Skattemeldingen for 2020 er snart på plass. Her er det noen tips til deg som er næringsdrivende og eier gård.

Skattemeldingen for 2020 vil snart være sendt ut til alle næringsdrivende. Fristen for innsending er 31. mai.

Ikke rente på restskatt

31. mai er også fristen for å betale såkalt tilleggsforskudd. Det er aktuelt for de som ved innlevering av skattemeldingen ser at det blir restskatt å betale til høsten. Ved å betale innen utgangen av mai, slipper du rentetillegget på restskatten.

Reglene er de samme også i år, men renten er 0 prosent. Rentesatsen beregnes med utgangspunkt i Norges Banks styringsrente i ligningsåret og reduseres så for skatteffekt på 22 prosent. Dermed vil det i år lønne seg for deg å vente på kravet om innbetaling kommer til høsten.

Endret skattemelding

Skattemeldingen for lønnsmottakere og pensjonister er endret for de som er elektroniske brukere. De tradisjonelle postene er endret til temaer. I skattemeldingen får du nå veiledning og hjelp underveis. Dette gjør det enklere å levere korrekte opplysninger og få riktig skatt.

Rundt tre millioner personer mottat denne nye versjonen av skattemeldingen. Men for næringsdrivende og de som fortsatt mottar skattemeldingen på papir, skjer utsendingen etter gammel mal fra 7. april. Også for næringsdrivende vil det komme ny utgave etter hvert. Både Duett og Agro Økonomi er med i et pilotprosjekt for dette i år.

Få riktg effekt av skogfondet

Eier du skog er det flere begrep du må ta stilling til. Antageligvis har du lært deg forskjellen på å drive skog som virksomhet eller være kapitalskogeier. Hører du til den siste gruppen, slipper du næringsoppgave og gjennomfører en forenklet rapportering på skattemeldingen.

Uansett hvilken gruppe du hører under av skogeeiere, er det opp til deg å behandle bruken av skogfondet korrekt. Fra Landbruksdirektoratet har du fått kontoutskrift av skogfondet ditt. Med den som grunnlag kan du få fordelt tallene slik at du får ut den attraktive skattefordelen som knytter seg til bruk av midler fra skogfondet.