Stolt sponsor av NBUs høstarrangement

Landkreditt Bank er med på å gjøre Høstarrangementet mulig som en av våre hovedsponsorer! - Vi gleder oss til samarbeidet og takker for støtten, sier Sofie Sangnæs fra hovedkomiteen i Oppland.

- Norges Bygdeungdomslag er en viktig ungdomsorganisasjon, og er en stor del av framtida for norsk landbruk. De lager gode møteplasser for ungdom med tevling, aktiviteter og fest. Og litt fest trenger vi virkelig nå! Vi er derfor glade og stolte av at vi kan bidra til årets Høstarrangement, sier Anders Sigstad, organisasjonssjef i Landkreditt.

Han signerte nylig avtale som hovedsponsor, på vegne av Landkreditt.

Oppland Bygdeungdomslag er årets arrangør av Høstarrangementet som skal avholdes på Roa på Hadeland 8.-10. oktober.

Følg alt som skjer på NBUs Høstarrangement her

Endelig samles bygdeungdom til tevling og fest igjen på et sentralt arrangement i NBU. Arrangementet byr på blant annet seks ­norgesmesterskap og tre NBU-mesterskap.

Deler ut kongepokal når norgesmester i motorsag skal kåres

I år deles også kongepokalen ut til norgesmesteren i motorsag, som kåres på vårt arrangement. Det blir også bygdedag, stand-up, konsert og tradisjonsrik bankett.

Hovedkomiteen er nå i full gang med å planleggingen av arrangementet, og gleder seg til å ta imot bygdeungdom fra hele landet.

Se hele programmet for NBUs høstarrangement