Setter ned renten på landbrukslån – og lanserer nye produkter

Landkreditt setter ned renten på landbrukslån med 0,10 %, i et lånemarked med stigende renter. Samtidig lanserer banken et bolandbrukslån og et risikolån for landbruket.

Merknad: Renteendringen på 0,10 % var planlagt i forbindelse med de nye produktlanseringene i forkant av koronasituasjonen og Norges Bank sin rentejustering. Vi følger nå med på markedet, og kommer med mer informasjon dersom renten endres ytterligere for våre landbrukslån.

 

Med et bredere produktspekter for landbruket, vil kundene se en prisstruktur hvor prisen på lånet i større grad gjenspeiler risikoen som tas ved å gi lånet.

Lik pris for lik risiko fortsetter å være det bærende prinsippet, ifølge konsernsjef Ole Laurits Lønnum. Han er klar på at de nye produktene og rentekuttet er med på å øke Landkreditts evne til å fylle sitt formål ut mot landbruket.

– De nye produktene bidrar til at vi fortsatt kan gi gode priser på de ordinære landbrukslånene. Faktisk så kan vi nå sette ned renten på våre landbrukslån med 0,10 prosentpoeng. Vi skal etterleve formålet vårt fremover – vi skal fortsatt tilby produkter til bonden med gode priser, forsikrer Lønnum.

Renteendringen gjelder for landbrukslån, generasjonsskiftelån og gårdskreditt.

Lanserer risikolån for landbruket

Risikolån fra 4,95 %

Risikolån passer for deg som har et godt landbruksprosjekt og god betjeningsevne, men som har en belåningsgrad mellom 85-110 %.

Les mer om Risikolån

I flere år har Landkreditt spilt inn behovet for risikokapital i landbruket i forbindelse med jordbruksoppgjøret. Nå tar banken spaden i egne hender og lanserer et risikolån for landbruket.

– Det er svært kostbart å oppgradere en gård, og det er en del gode landbruksprosjekter som får avslag på grunn av manglende sikkerhet, forklarer Lønnum.

Ved å lansere et risikolån for landbruket ønsker Landkreditt nå et økt fokus på det store investeringsbehovet som finnes i norsk landbruk.

– Landbruket har i dag et stort behov for risikolån for å takle investeringer og oppgraderinger på gården. Med et formål om å gi norske bønder best mulig økonomi, er det viktig at vi kan tilby et produkt som kan bidra til å dekke dette behovet, sier Lønnum.

Målet er at risikolånet kan realisere flere gode landbruksprosjekter, og bidra til et aktivt landbruk over hele landet.

– Innovasjon Norge har en årlig ramme på 100 millioner kroner i risikolån. Nå bidrar vi med samme ramme og håper at dette til sammen kan bli et løft for landbruket.

Les mer om Landkreditt sitt nye Risikolån

 

Lanserer også Bolandbrukslån

Samtidig som risikolånet lanseres kommer det også et Bolandbrukslån. Dette lånet er tilpasset de som bor på gård, men som ikke driver næringsvirksomhet av betydning.

Produktet er et resultat av et landbruk i endring, der stadig flere har gården som bosted. Dette har medført en økt konkurranse i markedet, med konkurrenter som i økende grad tilbyr privatmarkedsbetingelser for å tiltrekke seg disse kundene.

– Ved å være attraktive i denne delen av landbruksmarkedet kan vi styrke risikoprofilen på vår låneportefølje, og dette bidrar igjen til at vi fortsatt kan tilby ordinære landbrukslån til gode priser, forklarer Lønnum.

Han er også klar på at Bolandbrukslånet vil bidra til at Landkreditt bruker en større del av kapitalen på landbruksnær virksomhet.

– Om vi ikke tar markedsandeler i dette segmentet er alternativet å ha en større andel rene boliglån for å opprettholde risikobalansen i låneporteføljen. Vi ønsker derfor å tilpasse våre produkter til alle deler av dagens landbruksmarked, forklarer konsernsjefen.