– Ta tidlig kontakt!

Vi har fulgt landbruket gjennom opp- og nedturer i 100 år, og vi skal stå sammen gjennom koronautfordringene også. Kontakt oss tidlig dersom du får økonomiske utfordringer, råder konsernsjefen.

Landkreditt er fullt operative og klare for å hjelpe de av våre kunder som får behov for det. Konsernsjef i Landkreditt, Ole Laurits Lønnum, har en klar oppfordring til de som ser at koronautbruddet vil by på økonomiske problemer:

– Kontakt oss tidlig! Vi er gjerne en diskusjonspartner og rådgiver, og sammen kan vi finne løsninger for økonomien din fremover. Erfaringen fra tidligere kriser viser at de som tar tak tidlig, kommer best ut av problemene på sikt.

Lønnum lover raske svar, og vil blant annet gi avdragsfrihet.

– Fra nettsiden vår er det nå enkelt å søke om tre måneder avdragsfrihet. Dette kan avhjelpe en akutt situasjon hvis inntektene skulle utebli, forklarer Lønnum.

I forkant av koronasituasjonen og Norges Bank sin rentejustering satte Landkreditt ned renten på landbrukslån med 0,10 prosent. Dette ble gjort i forbindelse med lansering av de nye produktene risikolån og bolandbrukslån.

– Vi vil nå følge markedet tett fremover, og kommer med mer informasjon når våre renter endres ytterligere. Vi skal fortsatt tilby svært konkurransedyktige priser, forsikrer konsernsjefen.

Tilleggsinntekten på gården kan rammes

Mange bønder har også jobb i vanlig næringsliv, eller driver egen virksomhet i tillegg til gårdsdriften. Og foreløpig får banken mest henvendelser der tilleggsnæringene til bonden går en usikker tid i møte.

Turisme, servering, håndtverkere og Inn på tunet-tilbud er eksempler på virksomhet som nå er i en sårbar situasjon på grunn av de strenge restriksjonene som er satt i verk for å begrense smittespredningen. Andre kan oppleve permitteringer, eller en plutselig stopp i oppdrag og inntekt.

Det generelle landbruket går fortsatt sin vante gang, og med en samfunnskritisk rolle i forhold til matforsyning er det viktig at bøndene holder seg friske, har god beredskap om sykdom oppstår og klarer å opprettholde normal drift.

Utsatt forskuddsskatt

De som skal betale inn forskuddsskatt har nå fått utsatt frist frem til 1. mai. Dette tiltaket er satt i verk for å bedre likviditeten til personlig næringsdrivende.

Ser du at inntekten blir mindre enn forventet, gir regjeringens tiltak også mulighet for å endre skattekortet, og dermed kunne få et mindre innbetalingsbeløp allerede på første innbetaling i mai.

Norges Bondelag følger koronasituasjonen tett og har blant annet laget en nyttig oppsummering av rettighetene du har i forbindelse med tilsyn av barn, omsorgslønn og sykemelding. Ting endrer seg imidlertid raskt, så det kan være nyttig å holde seg oppdatert på bondelagets nettsider fremover.

Usikre fondssparere – ha tålmodighet

Spredningen av koronaviruset og fallende oljepriser har bidratt til kraftige børsfall den siste tiden. Med store og dramatiske overskrifter i media, er det lett å bli urolig. Rådet er likevel som alltid: Vær tålmodig, og hold pengene i ro.

– Det er ofte lett å glemme at det er ved å fortsette fondssparingen i urolige tider, at du kan forvente å få en avkastning på sikt, avslutter Lønnum.