Urolig fondssparer? Vær tålmodig

Hvordan opptre som fondssparer i et urolig marked

Hvordan opptre som fondssparer i et urolig marked? Når du sparer i aksjefond må du ha et langsiktig perspektiv.

Spredningen av koronaviruset og fallende oljepriser har bidratt til kraftige børsfall den siste tiden. Med store og dramatiske overskrifter i media, er det lett å bli urolig.

Vær tålmodig

Mange fondssparere lurer nå på hvordan de skal forholde seg.

– Vårt råd er, som alltid, å forholde seg i ro, sier Bernt Zakariassen i Verdipapirfondenes Forening (VFF) i denne artikkelen.

Det er nettopp ved å fortsette sparingen, også i urolige tider, at du kan forvente å få mer igjen for å sitte med penger i aksjemarkedet enn på bankkontoen, understreker han.

Ikke selg i panikk, lyder oppfordringen.

Fornuftig aksjefondssparing

VFFs generelle råd for fornuftig aksjefondssparing i både gode og dårlige tider:

  • Gå gradvis inn
  • Fortreng markedsstøyen
  • Gå gradvis ut

Du finner flere gode tips om sparing i aksjefond i VFFs artikkel.

Spar enkelt med spareavtale

Med en spareavtale i aksjefond sparer du jevnt og trutt, også i tider med urolige aksjemarkeder. Da er du ikke like utsatt for ugunstige tidspunkt for kjøp av andeler, og du får med deg det som i ettertid kan vise seg å være billige andeler.

Med en spareavtale trekkes sparebeløpet automatisk fra bankkontoen din hver måned, og da går sparingen av seg selv. En spareavtale i aksjefond kan gi store summer over tid.

Les mer om nordmenns sparevaner i den årlige spareavtaleundersøkelsen fra Verdipapirfondenes forening (VFF). 

Jeg vil opprette spareavtale.