Tenk forebyggende, og hold normal drift

Vask hendene, ha godt smittevern og lag beredskapsplan for gården. Nå er det viktig at du som bonde holder seg frisk, og at driften kan gå som normalt.

Torsdag 13. mars kom myndighetene med nye, og drastiske tiltak for å hindre videre spredning av koronaviruset i Norge.

– Vi tar forholdsregler i landbruket og gjør det vi kan for å unngå smittespredning. Det er viktig at bøndene holder seg friske slik at vi i størst mulig grad kan holde hjulene i gang, stelle dyra og produsere mat til befolkningen, uttaler Lars Petter Bartnes i en sak om smitteråd for bonden på bondelagets nettsider.

Tenk forebyggende og ha god beredskap

Alle bønder oppfordres nå til å lage en beredskapsplan for gården, og først og fremst er det viktig å tenke forebyggende. Hvilke tiltak må iverksettes på din gård for at bonden og andre røktere kan holde seg friske?

Skulle du likevel bli syk, er det viktig å ha en god plan for hvordan den daglige gårdsdriften skal ivaretas. Vi må regne med at situasjonen i større eller mindre grad vil vedvare en god stund utover våren, som er en travel tid for bonden.

Hvilke oppgaver har du på gården fremover? Og hvem kan utføre de ulike oppgavene dersom du selv blir syk?

I landbruket har vi tradisjon for å stille opp for hverandre, så kontakt naboen og avtal hva dere kan gjøre for hverandre hvis noen blir syke.

Tryggere sammen er et nettsted utarbeidet av Norges Bondelag som omhandler beredskap, og som kan gi deg råd om hvordan du utarbeider en god beredskapsplan for gården.

Hvis koronatiltakene gir økonomiske konsekvenser

Med de strenge restriksjonene som nå er innført, kan det for enkelte bety tapte driftsinntekter og økonomiske utfordringer. Dette kan for eksempel være om tilleggsnæring innen turisme, servering, og inn på tunet tjenester må holdes stengt i en periode.

Havner du i en situasjon som gir konsekvenser for økonomien din, så oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss i banken. Vi i Landkreditt er opptatt av å komme tidlig i dialog med kunder som får problemer, slik at vi sammen kan se på løsninger. Dette gjelder også nå.

Fôrleveranser, melkehenting og slakt går som normalt

De store samvirkeselskapene planlegger å opprettholde normal drift i tiden som kommer.

Felleskjøpet oppfordrer til at kraftfôr bestilles og kjøpes som normalt. Det er nok fôr til alle, hvis vi klarer å unngå hamstringstilstander.

Nortura melder at slaktelinjene skal gå som normalt, og at alle som har meldt inn dyr kan forvente å levere til avtalt tidspunkt.

Tine henter melk på alle gårder som de pleier, men oppfordrer bonden til å ta kontakt så fort som mulig, dersom noen som arbeider på gården blir utsatt for smitte. De minner også alle om å fylle opp såpedispenseren og legge til rette for at tankbilsjåføren kan ha god håndhygiene på hver stopp.

Mattilsynet og Veterinærinstituttet har også delt informasjon om situasjonen på sine hjemmesider.

Viruset utgjør ingen fare for dyrehelsen, og norske dyr utgjør ikke en smittekilde for mennesker. Det er ingenting som tyder på at koronavirus smitter via mat og drikkevann, opplyser Mattilsynet. 

Hold deg oppdatert

Vi er nå i en situasjon der det er raske endringer i både smittespredning, tiltak og konsekvenser av tiltakene. Vi oppfordrer deg derfor til å følge med på siste nytt fra faglag og virksomheter som er viktige for din produksjon, og på bondelaget.no.

Generelt råder vi også alle til å holde seg oppdatert på nettsidene til Folkehelseinstituttet (FHI).