Bli bedriftskunde

Om bedriften

For å bli bedriftskunde hos oss, må bedriften være knyttet til landbruksnæringen.

Unntaket er for plasseringskonto, som kan opprettes av alle typer bedrifter. Firmaattest må legges ved.

Fylles ikke ut dersom firmaet er under etablering og har ikke organisasjonsnummer.
Fyll inn adresse, postnummer og sted som bedriften er registrert på.

Firma under etablering

Vennligst last opp følgende vedlegg:

 • Kopi av stiftelsesdokumenter
 • Vedtekter
Det er mulig å laste opp flere filer samtidig ved å holde nede Ctrl-tasten (Windows) eller CMD (Mac) samtidig som du velger filer. Tillatte filformater: JPG, PNG, PDF og GIF. Maksimal filstørrelse: 14 MB.

  Har du ikke vedleggene tilgjengelig nå?

  Du har mulighet til å laste opp vedleggene i ettertid. Vær oppmerksom på at vi ikke kan behandle søknaden før vi har mottatt all nødvendig dokumentasjon.

  Firmaattest

  Vennligst last opp firmaattest. Denne må ikke være eldre enn 3 måneder.

  Det er mulig å laste opp flere filer samtidig ved å holde nede Ctrl-tasten (Windows) eller CMD (Mac) samtidig som du velger filer. Tillatte filformater: JPG, PNG, PDF og GIF. Maksimal filstørrelse: 11 MB.

   Har du ikke vedleggene tilgjengelig nå?

   Du har mulighet til å laste opp vedleggene i ettertid. Vær oppmerksom på at vi ikke kan behandle søknaden før vi har mottatt all nødvendig dokumentasjon.

   Produkter og tjenester

   Som bedriftskunde vil du få bedriftskonto. Velg de produktene og tjenestene du ønsker i tillegg.

   Velg produkter
   Velg tjenester
   Fakturering med KID: Med OCR-giro er det lettere for deg å se hvem kunden er og hva han eller hun betaler for. Nettbank med filutveksling: gir deg muligheten til å integrere banksystemene med bedriftens økonomisystem

   Kontaktperson

   Disponent
   Administrator (Nettbank Bedrift)

   Administrator

   Signaturberettiget

   Disponent

   Flere disponenter

   Om kundeforholdet

   Er bedriften skattepliktig til utlandet?
   Land du er skattepliktig til.
   Taxpayer Identification Numbers.
   Er det sannsynlig at bedriften vil utføre betalinger til/fra utlandet på mer enn 100.000 kroner pr. år?
   Benyttes kontanter som betalingsmiddel i virksomhetens daglig drift?
   Har bedriften adresser i utlandet?
   Skal bedriften gi disposisjonsfullmakt til personer med utenlandsk statsborgerskap?

   Opplysninger om eiere/reelle rettighetshavere

   Har bedriften privatpersoner/reelle rettighetshavere som direkte eller indirekte eier mer enn 25 % av bedriften eller formuesverdiene i bedriften?

   Er disse personene skattepliktige til utlandet?

   Fullfør

   Ved endringer i opplysningene som er oppgitt er selskapet forpliktet til å melde fra til oss om dette. Banken vil innhente kredittopplysninger og søke opplysninger hos offentlige myndigheter og regnskapsfører.