Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Nettbank bedrift

  • Sikker styring og administrering
  • Fritt antall brukere
  • Integrasjon mot økonomisystemet

For å bli bedriftskunde hos oss, må bedriften være knyttet til landbruksnæringen.

Med Nettbank Bedrift håndterer du bedriftens økonomi på en effektiv og enkel måte.

Tjenester du har behov for avhenger av bedriftens størrelse.

Unngå manuelle prosesser

Nettbank med filutveksling gir deg muligheten til å integrere banksystemene med bedriftens økonomisystem. Du kan også hente filer for å håndtere innkommende betalinger.

 Funksjoner Med filutveksling Uten filutveksling
Integrasjon mellom banken og økonomisystemet  x  
Filutveksling med regnskaps- og lønnssystem x  
Utbetalinger som lønns-, innlands- og utlandsremittering x  
Innbetalinger med bruk av OCR, Cremul, Avtalegiro og Autogiro x  
Fritt antall brukere med personlig kodebrikke x  x
All informasjon og data sendes kryptert x  x
Hendelseslogg med utførte handlinger  x
Enkeltutbetaling, innland og utland x  x
Betal flere regninger i samme operasjon  x
Lønnslistefunksjon x  x
Betalinger som ligger til forfall  x
Utførte betalinger  x
Betalingsmottakere  x
Arkivtilgang med utrapporteringsmuligheter med oversikt over:
  • Likviditet
  • Engasjementer
  • Transaksjoner
  • Bankavstemming
  • Saldohistorikk
 x
Rapporteringsmulighet i Excel  x
Enkel eller dobbel godkjenning av betalinger  x
Mor/datter-oppbygging av flere avtaler  x