Tillitsvalgte 2022

Her finner du en oversikt over de regionale tillitsvalgte i Landkreditt for 2022. Valget ble gjennomført digitalt blant medlemmene i månedsskiftet januar-februar.

Østfold

Verv

Navn

Valgperiode

Årsmøterepresentant Hans Nummestad 2022/2024
Årsmøterepresentant Bjørn Brustugun 2021/2023
Årsmøterepresentant Ragnhild Duserud 2021/2023
1. vararepresentant Elisabeth Skaarer 2021/2023
2. vararepresentant Olav Halvorsen Sikkeland 2021/2023
3. vararepresentant Simen Gjølsjø 2021/2023
Leder av valgkomite Jon-Arne Hersleth 2020/2023
Valgkomitemedlem Ståle Solberg 2021/2024
Valgkomitemedlem Nina Karstensen 2022/2025
1. vara valgkomite Charlotte Forsberg 2022/2023
2. vara valgkomite Ole Kraggerud 2022/2023

 

Akershus og Oslo

Verv

Navn

Valgperiode

Årsmøterepresentant Marthe Bogstad 2022/2024
Årsmøterepresentant Elin Slette 2022/2023
Årsmøterepresentant Petter Ravne Bugten 2021/2023
1. vararepresentant Odd-Einar Hjortnæs 2021/2023
2. vararepresentant Hans Petter Aurstad 2021/2023
Leder av valgkomite Anne Marie Oddelien Kvaal 2020/2023
Valgkomitemedlem Torbjørg Kylland 2021/2024
Valgkomitemedlem Terje Romsaas 2022/2025
1. vara valgkomite Øyvind Kjølberg 2022/2023
2. vara valgkomite Kari-Anne Svennebye Aanerud 2022/2023

 

 

 

Hedmark

Verv

Navn

Valgperiode

Årsmøterepresentant Ivar Skramstad 2021/2023
Årsmøterepresentant Hege Kristin Hjelmtveit Ryhaug 2022/2024
1. vararepresentant Jakob Trøan 2022/2024
2. vararepresentant Knut Gustav Woie 2020/2022
Leder av valgkomite Berthe Lise Mengshoel 2020/2023
Valgkomitemedlem Kjetil Moen 2021/2024
Valgkomitemedlem Astrid Nyvoll 2022/2023
1. vara valgkomite Peter Sjølie 2022/2023
2. vara valgkomite Ola Engen 2022/2023

 

 

Oppland

Verv

Navn

Valgperiode

Årsmøterepresentant Turi Elise Kaus 2022/2024
Årsmøterepresentant Ole Christian Øksne 2021/2023
1. vararepresentant Kim Johan Amund Enger 2022/2024
2. vararepresentant Anders Skari 2021/2023
Leder av valgkomite Lars Egil Blækkerud 2020/2023
Valgkomitemedlem Johannes Bergum 2021/2024
Valgkomitemedlem Mikkel Johannes Bakkegaard 2022/2025
1. vara valgkomite Kari Sofi Østen 2022/2023
2. vara valgkomite Ingunn Midthaugen 2022/2023

 

Buskerud

 

Verv

Navn

Valgperiode

Årsmøterepresentant Gro Anette Nordmoen Isene 2022/2024
Årsmøterepresentant Knut Olav Skrindo 2021/2023
1. vararepresentant Jon Anders Hindhamar 2022/2024
2. vararepresentant Else Marie Tveit Rødby 2022/2024
Leder av valgkomite Nils Erik Finset 2020/2023
Valgkomitemedlem Ingrid Camilla Raastad 2021/2024
Valgkomitemedlem Sissel Hanssen-Bergan 2022/2025
1. vara valgkomite Liv Jorunn Ruud 2022/2023
2. vara valgkomite Torbjørn Isene 2022/2023

 

Vestfold

Verv

Navn

Valgperiode

Årsmøterepresentant Hans Kristian Teien 2022/2024
Årsmøterepresentant Hans Wilhelm
Wedel-Jarlsberg
2021/2023
1. vararepresentant Guro Rimstad 2022/2024
2. vararepresentant Hans Edvard Holtung 2021/2023
Leder av valgkomite Jarle Edland 2020/2023
Valgkomitemedlem Jens Tjentland 2022/2024
Valgkomitemedlem Sverre Langeland 2022/2025
1. vara valgkomite Bernt Bonden 2022/2023
2. vara valgkomite Nina Gran 2022/2023
3. vara valgkomite Hans Jørgen Haug 2022/2023

 

Telemark

 

Verv

Navn

Valgperiode

Årsmøterepresentant Knut Haugland 2021/2023
Varamedlem Per Arne Hoppestad 2021/2023
Leder av valgkomite Halvor Nordbø 2017/2023
Valgkomitemedlem Eivind Eckbo 2019/2025
Valgkomitemedlem Kim Erik Ellingsen 2021/2027
1. vara valgkomite Jan Rune Mandt 2021/2023
2. vara valgkomite Marit Nordhov 2021/2023
3. vara valgkomite Bjørn Wessel Lunde 2021/2023


Agder

Verv

Navn

Valgperiode

Årsmøterepresentant Åge Andre Brømnes 2022/2024
1. vararepresentant Terje Anders Granås 2020/2022
Leder av valgkomite Torbjørn Olsbu 2018/2024
Valgkomitemedlem Torbjørn Helle 2020/2026
Valgkomitemedlem Odd Arild Eikeland 2022/2028
1. vara valgkomite Gurine Seland 2022/2024
2. vara valgkomite Nils Heldal 2022/2024
3. vara valgkomite Martin Snemyr 2022/2024

 

Rogaland

Valgkomiteen har innstillt tre kandidater til årsmøterepresentant, mens det skal velges to. I tillegg har det kommet inn et benkeforslag på årsmøterepresentant.

Verv

Navn

Valgperiode

Årsmøterepresentant Jostein Sørhus 2022/2024
Årsmøterepresentant Marianne Storhaug Strøm 2022/2024
Årsmøterepresentant Stein Pettersen 2021/2023
1. vararepresentant Hege Brattebø 2022/2024
2. vararepresentant Geir Ingve Øglend 2022/2024
3. vararepresentant Torleif Stople 2021/2023
Leder av valgkomite Anders Sie 2020/2023
Valgkomitemedlem Klara Evy Grønning 2021/2024
Valgkomitemedlem Marit Rødland Egeland 2022/2025
1. vara valgkomite Geirmund Helgøy 2022/2023
2. vara valgkomite Åge Andersen 2022/2023

 

Hordaland

 

Verv

Navn

Valgperiode

Årsmøterepresentant Hans Arne Breivik 2021/2023
Vararepresentant Peder Nernæs 2021/2023
Leder av valgkomite Øystein Huglen 2017/2023
Valgkomitemedlem Inga Winjum Rørlien 2019/2025
Valgkomitemedlem Therese Rykkje Aalvik 2021/2027
1. vara valgkomite Olaug Tveit 2021/2023
2. vara valgkomite Tore Gjerstad 2021/2023
2. vara valgkomite Jarle Stangeland 2021/2023

 

Sogn og Fjordane

 

Verv

Navn

Valgperiode

Årsmøterepresentant Synnøve B. S. Wiik 2021/2023
Vararepresentant Jarle Selseng 2021/2023
Leder av valgkomite Renate Rendedal 2017/2023
Valgkomitemedlem Øyvind Heimtun 2019/2025
Valgkomitemedlem Margunn Synnøve Hylland 2021/2027
1. vara valgkomite Ken Egil Hove 2021/2023
2. vara valgkomite Erling Egge  2021/2023

 

Møre og Romsdal

 

Verv

Navn

Valgperiode

Årsmøterepresentant Veronika Alice Rødal Naas 2021/2023
1. vararepresentant   2021/2023
Leder av valgkomite Marianne Vike 2020/2023
Valgkomitemedlem Liv Signe Kvamme 2021/2025
Valgkomitemedlem Andreas Lilleheier Aarset 2021/2027
1. vara valgkomite Lage Hjemset 2021/2023
2. vara valgkomite Sara Elisabeth Larsson 2021/2023
3. vara valgkomite Gunnar Hustad 2021/2023

 

Sør-Trøndelag

.

Verv

Navn

Valgperiode

Årsmøterepresentant Johnny Foss 2022/2024
Vararepresentant John Inge Sirum 2022/2024
Leder av valgkomite Margrethe Sesseng Fløttum 2020/2024
Valgkomitemedlem Norvald Berre 2022/2026
Valgkomitemedlem Andreas Oust Ledsaak 2022/2028
1. vara valgkomite Lisbeth Norbye 2022/2024
2. vara valgkomite Erling Bromset 2022/2024
3. vara valgkomite    

 

Nord-Trøndelag

 

Verv

Navn

Valgperiode

Årsmøterepresentant Håvard Silset 2022/2024
Årsmøterepresentant Geir Håvard Valstad 2021/2023
1. vararepresentant Johan Kristian Daling 2022/2024
2. vararepresentant Øyvind Austad 2021/2023
Leder av valgkomite Jakob Andreas Sandvik 2021/2023
Valgkomitemedlem Tove Berit Ostad 2022/2024
Valgkomitemedlem Johannes Haugen 2022/2025
1. vara valgkomite Kristin Hagen Fjeldstad 2022/2023
2. vara valgkomite Tormod Bergum 2022/2024

 

Nordland

 

Verv

Navn

Valgperiode

Årsmøterepresentant  Jørn Gunnar Ellingsen 2022/2024
Vararepresentant Margrethe Aakerøy Moe 2022/2024
Leder av valgkomite Geir Johnny Johansen 2020/2024
Valgkomitemedlem Andrè Kristoffersen 2022/2026
Valgkomitemedlem Bjørg Kari Arneberg Jensen 2022/2028
1. vara valgkomite Grete Arntsen 2022/2024
2. vara valgkomite Jøran Dahl-Johansen 2022/2024

 

 

Troms og Finnmark

 

Verv

Navn

Valgperiode

Årsmøterepresentant Kristen-Are Figenschau 2021/2023
Vararepresentant Randi Hokland 2021/2023
Leder av valgkomite Elise Blixgård 2017/2023
Valgkomitemedlem Øystein Nilsen 2019/2025
Valgkomitemedlem Atle Aronsen 2021/2027
1. vara valgkomite Mari Trosten 2021/2023
2. vara valgkomite Jonny Reinholdtsen 2021/2023