Tillitsvalgte i Landkreditt 2021

Her finner du en oversikt over de regionale tillitsvalgte i Landkreditt for 2021. Valget ble gjennomført digitalt blant medlemmene fra 1. til 15. februar.

Østfold

Verv

Navn

Valgperiode

Status

Årsmøterepresentant Bjørn Brustugun 2021/2023 Gjenvalg
Årsmøterepresentant Hans Nummestad 2020/2022 Ikke på valg
Årsmøterepresentant Ragnhild Duserud 2021/2023 Gjenvalg
1. vararepresentant Elisabeth Skaarer 2021/2023 Gjenvalg
2. vararepresentant Olav Halvorsen Sikkeland 2021/2023 Gjenvalg
3. vararepresentant Simen Gjølsjø 2021/2023 Gjenvalg
Leder av valgkomite Ole Johannes Egeland 2019/2022 Ikke på valg
Valgkomite Jon-Arne Hersleth 2020/2023 Ikke på valg
Valgkomite Ståle Solberg 2021/2024 Ny
1. vara valgkomite Charlotte Forsberg 2020/2021 Gjenvalg
2. vara valgkomite Nina Karstensen 2021/2022 Ny

 

Akershus og Oslo

Verv

Navn

Valgperiode

Status

Årsmøterepresentant Petter Ravne Bugten 2021/2023 Ny
Årsmøterepresentant Marthe Bogstad 2020/2022 Ikke på valg
Årsmøterepresentant Morten Tømte 2021/2023 Gjenvalg
1. vararepresentant Odd-Einar Hjortnæs 2021/2023 Gjenvalg
2. vararepresentant Hans Petter Aurstad 2021/2023 Gjenvalg
Leder av valgkomite Jens Kristian Hauglid 2019/2022 Ikke på valg
Valgkomite Anne Marie Oddelien Kvaal 2020/2023 Ikke på valg
Valgkomite Torbjørg Kylland 2021/2024 Ny
1. vara valgkomite Øyvind Kjølberg 2021/2022 Gjenvalg
2. vara valgkomite Kari-Anne Svennebye Aanerud 2021/2022 Gjenvalg

 

 

 

Hedmark

Verv

Navn

Valgperiode

Status

Årsmøterepresentant Ivar Skramstad 2021/2023 Gjenvalg
Årsmøterepresentant Hege Kristin Hjelmtveit Ryhaug 2020/2022 Ikke på valg
1. vararepresentant Marte Blakstad Haave 2020/2022 Ikke på valg
2. vararepresentant Knut Gustav Woie 2020/2022 Ikke på valg
Leder av valgkomite Børre Rogstadkjærnet 2019/2022 Ikke på valg
Valgkomite Berthe Lise Mengsohoel 2020/2023 Ikke på valg
Valgkomite Kjetil Moen 2021/2024 Ny
1. vara valgkomite Anne Dieseth 2021/2022 Gjenvalg
2. vara valgkomite Ola Engen 2021/2022 Gjenvalg

 

 

Oppland

Verv

Navn

Valgperiode

Status

Årsmøterepresentant Turi Elise Kaus 2020/2022 Ikke på valg
Årsmøterepresentant Ole Christian Øksne 2021/2023 Ny
1. vararepresentant Kim Johan Amund Enger 2021/2022 Suppleringsvalg
2. vararepresentant Anders Skari 2021/2023 Ny
Leder av valgkomite Harald Tønderum 2019/2022 Ikke på valg
Valgkomite Lars Egil Blekkerud 2020/2023 Ikke på valg
Valgkomite Johannes Bergum 2021/2024 Ny
1. vara valgkomite Torun Heringstad 2020/2021 Gjenvalg
2. vara valgkomite Mikkel Johannes Bakkegaard 2021/2022 Gjenvalg

 

Buskerud

Verv

Navn

Valgperiode

Status

Årsmøterepresentant Knut Olav Skrindo 2021/2023 Gjenvalg
Årsmøterepresentant Gro Anette Nordmoen Isene 2020/2022 Ikke på valg
1. vararepresentant Jon Anders Hindhamar 2020/2022 Ikke på valg
2. vararepresentant Else Marie Rødby 2020/2022 Ikke på valg
Leder av valgkomite Ragnhild Gudrun Vikesland 2020/2022 Ikke på valg
Valgkomite Nils Erik Finset 2020/2023 Ikke på valg
Valgkomite Ingrid Camilla Raastad 2021/2024 Ikke på valg
1. vara valgkomite Sissel Hanssen-Bergan 2021/2022 Gjenvalg
2. vara valgkomite Torbjørn Isene 2021/2022 Ny

 

Vestfold

Verv

Navn

Valgperiode

Status

Årsmøterepresentant Hans Kristian Teien 2020/2022 Ikke på valg
Årsmøterepresentant Hans Wilhelm
Wedel-Jarlsberg
2021/2023 Gjenvalg
1. vararepresentant Dag Fredrik Eftedal 2020/2022 Ikke på valg
2. vararepresentant Hans Edvard Holtung 2021/2023 Gjenvalg
Leder av valgkomite Geir Mathias Hesby 2019/2022 Ikke på valg
Valgkomite Jarle Edland 2020/2023 Ikke på valg
Valgkomite Guro Rimstad 2021/2024 Ny
1. vara valgkomite Aslaug Bonden 2021/2022 Gjenvalg
2. vara valgkomite Nina Gran 2021/2022 Gjenvalg
3. vara valgkomite Hans Jørgen Haug 2021/2022 Gjenvalg

 

Telemark

Verv

Navn

Valgperiode

Status

Årsmøterepresentant Knut Haugland 2021/2023 Ny
Varamedlem Per Arne Hoppestad 2021/2023 Ny
Leder av valgkomite Halvor Nordbø 2017/2023 Ikke på valg
Valgkomitemedlem Eivind Eckbo 2019/2025 Ikke på valg
Valgkomitemedlem Kim Erik Ellingsen 2021/2027 Ny
1. vara valgkomite Jan Rune Mandt 2021/2023 Ny
2. vara valgkomite Marit Nordhov 2021/2023 Ny
3. vara valgkomite Bjørn Wessel Lunde 2021/2023 Ny


Agder

Verv

Navn

Valgperiode

Status

Årsmøterepresentant Åge Gyland 2020/2022 Ikke på valg
1. vararepresentant Terje Anders Granås 2020/2022 Ikke på valg
Leder av valgkomite Trond Steinar Løvdal 2016/2022 Ikke på valg
Valgkomite Torbjørn Olsbu 2018/2024 Ikke på valg
Valgkomite Torbjørn Helle 2020/2026 Ikke på valg
1. vara valgkomite Alf Eivind Myren 2020/2022 Ikke på valg
2. vara valgkomite Gurine Seland 2020/2022 Ikke på valg
3. vara valgkomite Nils Heldal 2020/2022 Ikke på valg

 

Rogaland

Verv

Navn

Valgperiode

Status

Årsmøterepresentant Anna Stangeland 2020/2022 Ikke på valg
Årsmøterepresentant Stein Pettersen 2021/2023 Gjenvalg
Årsmøterepresentant Dag Kristian Rosnes 2020/2022 Ikke på valg
1. vararepresentant Hege Brattebø 2020/2022 Ikke på valg
2. vararepresentant Geir Ingve Øglend 2020/2022 Ikke på valg
3. vararepresentant Torleif Stople 2021/2023 Ny
Leder av valgkomite Lars Magne Blikra 2019/2022 Ikke på valg
Valgkomite Anders Sie 2020/2023 Ikke på valg
Valgkomite Klara Evy Grønning 2021/2024 Ny
1. vara valgkomite Marit Rødland Egeland 2021/2022 Gjenvalg
2. vara valgkomite Kolbjørn Anda 2021/2022 Gjenvalg

 

Hordaland

Verv

Navn

Valgperiode

Status

Årsmøterepresentant Hans Arne Breivik 2021/2023 Ny
Vararepresentant Peder Nernæs 2021/2023 Gjenvalg
Leder av valgkomite Øystein Huglen 2017/2023 Ikke på valg
Valgkomitemedlem Inga Winjum Rørlien 2019/2025 Ikke på valg
Valgkomitemedlem Therese Rykkje Aalvik 2021/2027 Ny
1. vara valgkomite Olaug Tveit 2021/2023 Ny
2. vara valgkomite Tore Gjerstad 2021/2023 Ny
2. vara valgkomite Jarle Stangeland 2021/2023 NY

 

Sogn og Fjordane

Verv

Navn

Valgperiode

Status

Årsmøterepresentant Synnøve B. S. Wiik 2021/2023 Gjenvalg
Vararepresentant Jarle Selseng 2021/2023 Ny
Leder av valgkomite Renate Rendedal 2017/2023 Ikke på valg
Valgkomitemedlem Øyvind Heimtun 2019/2025 Ikke på valg
Valgkomitemedlem Margunn Synnøve Hylland 2021/2027 Ny
1. vara valgkomite Ken Egil Hove 2021/2023 Gjenvalg
2. vara valgkomite Erling Egge  2021/2023 Gjenvalg

 

Møre og Romsdal

Verv

Navn

Valgperiode

Status

Årsmøterepresentant Kristin Gilje Sandnes 2021/2023 Gjenvalg
1. vararepresentant Veronika Alice Rødal Naas 2021/2023 Gjenvalg
Leder av valgkomite Marianne Vike 2020/2023 Ikke på valg
Valgkomite Liv Signe Kvamme 2021/2025 Ikke på valg
Valgkomite Andreas Lilleheier Aarset 2021/2027 Ny
1. vara valgkomite Lage Hjemset 2021/2023 Ny
2. vara valgkomite Sara Elisabeth Larsson 2021/2023 Ny
3. vara valgkomite Gunnar Hustad 2021/2023 Ny

 

Sør-Trøndelag

Verv

Navn

Valgperiode

Status

Årsmøterepresentant John Helge Sandberg 2021/2023 Ny
Årsmøterepresentant Johnny Foss 2020/2022 Ikke på valg
1. vararepresentant John Inge Sirum 2021/2023 Ny
2. vararepresentant Anne Lene Ånundsdatter Killingtveit 2020/2022 Ikke på valg
Leder av valgkomite Lage Denstad 2019/2022 Ikke på valg
Valgkomitemedlem Margrethe Sesseng Fløttum 2020/2023 Ikke på valg
Valgkomitemedlem Trond Kåre Langseth 2021/2024 Ny
1. vara valgkomite Erling Bromset 2021/2022 Ny
2. vara valgkomite Norvald Berre 2021/2022 Ny
3. vara valgkomite Andreas Oust Ledsaak 2021/2022 Ny

 

Nord-Trøndelag

Verv

Navn

Valgperiode

Status

Årsmøterepresentant Geir Håvard Valstad 2021/2023 Ny
Årsmøterepresentant Håvard Silset 2020/2022 Ikke på valg
1. vararepresentant Sigmund Johansen 2020/2022 Ikke på valg
2. vararepresentant Øyvind Austad 2021/2023 Ny
Leder av valgkomite Ola Joakim Torske Ranheim 2019/2022 Ikke på valg
Valgkomite Ingunn Vinge 2020/2023 Ikke på valg
Valgkomite Jakob Andreas Sandvik 2021/2024 Ny
1. vara valgkomite Kristin Hagen Fjeldstad 2021/2022 Gjenvalg
2. vara valgkomite Tormod Bergum 2021/2022 Ny

 

Nordland

Verv

Navn

Valgperiode

Status

Årsmøterepresentant 1 Bjørg Kari Arneberg Jensen 2021/2022 Ny, supplering
Årsmøterepresentant 2 Jørn Gunnar Ellingsen 2021/2023 Gjenvalg
1. vararepresentant Margrethe Aakerøy Moe 2021/2022 Ny
2. vararepresentant Jøran Dahl-Johansen 2021/2022 Ny
Leder av valgkomite Rune Vang 2020/2022 Ikke på valg
Valgkomite Geir Johnny Johansen 2021/2023 Ny, supplering
Valgkomite Trine Thorsen Bolstad 2021/2024 Ny
1. vara valgkomite Andrè Kristoffersen 2021/2022 Ny
2. vara valgkomite Grete Arntsen 2021/2022 Ny

 

 

Troms og Finnmark

Verv

Navn

Valgperiode

Status

Årsmøterepresentant Kristen-Are Figenschau 2021/2023 Ny
Vararepresentant Randi Hokland 2021/2023 Ikke på valg
Leder av valgkomite Elise Blixgård 2017/2023 Ikke på valg
Valgkomitemedlem Øystein Nilsen 2019/2025 Ikke på valg
Valgkomitemedlem Atle Aronsen 2021/2027 Ikke på valg
1. vara valgkomite Mari Trosten 2021/2023 Ny
2. vara valgkomite Jonny Reinholdtsen 2021/2023 Gjenvalg