Valgkomiteens innstilling 2021

Her finner du en oversikt over valgkomiteens innstilling til medlemsvalget for 2021. Det er nå mulig å komme med benkeforslag frem til 27. januar. Valget vil gjennomføres digitalt fra 1. til 15. februar.

Østfold

Verv

Navn

Valgperiode

Status

Årsmøterepresentant Bjørn Brustugun 2021/2023 Gjenvalg
Kirkeverge og bonde med sau og kornproduksjon. Erfaring som lærer, administrasjon/ledelse, rektorskole, befalskole og agronom. Tilitsverv i lokalt bondelag og Sau og geit. Har sittet siden 2011, og gjør en flott jobb for Landkreditt. Han er engasjert, og trives i rollen. Fungerer som ordfører i årsmøtet.
Årsmøterepresentant Hans Nummestad 2020/2022 Ikke på valg
Årsmøterepresentant Ragnhild Duserud 2021/2023 Gjenvalg
Agronom med bachelor i landbruksteknikk. Jobber i Felleskjøpet og driver gård med korn og skog. Har vært nestleder i Norges Bygdeungdomslag i tre år. Er nå vara til styret i Norges Bondelag. En engasjert og dyktig kandidat vi tror kan tilføre Landkreditt mye positivt. 
1. vararepresentant Elisabeth Skaarer 2021/2023 Gjenvalg
2. vararepresentant Olav Halvorsen Sikkeland 2021/2023 Gjenvalg
3. vararepresentant Simen Gjølsjø 2021/2023 Gjenvalg
Leder av valgkomite Ole Johannes Egeland 2019/2022 Ikke på valg
Valgkomite Jon-Arne Hersleth 2020/2023 Ikke på valg
Valgkomite Ståle Solberg 2021/2024 Ny
1. vara valgkomite Charlotte Forsberg 2020/2021 Gjenvalg
2. vara valgkomite Nina Karstensen 2021/2022 Ny

 

Akershus og Oslo

Verv

Navn

Valgperiode

Status

Årsmøterepresentant Petter Ravne Bugten 2021/2023 Ny
Petter driver gård og Follo ferdigplen i Ås. Han er utdannet jurist og har tydelige og kloke meninger om økonomi og drift. Han vil bondens beste og vil være en ressurs som årsmøterepresentant
Årsmøterepresentant Marthe Bogstad 2020/2022 Ikke på valg
Årsmøterepresentant Morten Tømte 2021/2023 Gjenvalg
Morten er heltidsbonde med korn, potet og noe leiekjøring. Har erfaring fra flere tilltisverv i landbruket. Han har blant annet erfaring fra styret i Hoff der han er nestleder. Videre har han vært styreleder i Eidsvoll kornsilo og mølle, og har erfaring fra styret i Norsk Landbrukssamvirke. Om han blir valgt ønsker han å bidra aktivt til næringsutvikling basert på ressursene som er tilgjengelig på gården, samt bygge kompetanse i næringsklynger mellom gårdbrukere. Han ønsker å bidra til at Landkreditt blir mer tilgjengelig, med enda bedre produkter og  betingelser i framtiden. 
1. vararepresentant Odd-Einar Hjortnæs 2021/2023 Gjenvalg
2. vararepresentant Hans Petter Aurstad 2021/2023 Gjenvalg
Leder av valgkomite Jens Kristian Hauglid 2019/2022 Ikke på valg
Valgkomite Anne Marie Oddelien Kvaal 2020/2023 Ikke på valg
Valgkomite Torbjørg Kylland 2021/2024 Ny
1. vara valgkomite Øyvind Kjølberg 2021/2022 Gjenvalg
2. vara valgkomite Kari-Anne Svennebye Aanerud 2021/2022 Gjenvalg

 

 

 

Hedmark

Verv

Navn

Valgperiode

Status

Årsmøterepresentant* Mikael Løken 2021/2023 Ny
57 år, utdannet agronom, skogtekniker og autorisert regnskapsfører. Driver med kylling, settepotet og korn. Styreleder i Østerdalen Kraftproduksjon AS, tidligere styreleder i Glommen.
Årsmøterepresentant* Ivar Skramstad 2021/2023 Gjenvalg
Kandidaten er en aktiv bonde som driver potet- og kornproduksjon i Vang. Har vært årsmøteutsending i flere perioder, og kjenner organisasjonen godt. Vil jobbe for sterkere lokalt engasjement og for at medlemmene skal ha nytte av Landkreditt.
Årsmøterepresentant Hege Kristin Hjelmtveit Ryhaug 2020/2022 Ikke på valg
1. vararepresentant Marte Blakstad Haave 2020/2022 Ikke på valg
2. vararepresentant Knut Gustav Woie 2020/2022 Ikke på valg
Leder av valgkomite Børre Rogstadkjærnet 2019/2022 Ikke på valg
Valgkomite Berthe Lise Mengsohoel 2020/2023 Ikke på valg
Valgkomite Kjetil Moen 2021/2024 Ny
1. vara valgkomite Anne Dieseth 2021/2022 Gjenvalg
2. vara valgkomite Ola Engen 2021/2022 Gjenvalg

* Det er innstilt to kandidater til vervet som årsmøteutsending. Medlemmene avgjør hvem som får vervet i medlemsvalget.

 

Oppland

Verv

Navn

Valgperiode

Status

Årsmøterepresentant Turi Elise Kaus 2020/2022 Ikke på valg
Årsmøterepresentant Ole Christian Øksne 2021/2023 Ny
49 år, bonde med mjølk, kjøtt og skog. Regnskapsfører. Utdannelse: Allmennfag, agronom, høgskolekandidat i landbruksøkonom, samt HV-befal. Han har hatt tillitsverv i lokalt bondelag, grunneierlag, skogeierlag, felleskjøpet, korps og menighetsråd.
1. vararepresentant Kim Johan Amund Enger 2021/2022 Suppleringsvalg
2. vararepresentant Anders Skari 2021/2023 Ny
Leder av valgkomite Harald Tønderum 2019/2022 Ikke på valg
Valgkomite Lars Egil Blekkerud 2020/2023 Ikke på valg
Valgkomite Johannes Bergum 2021/2024 Ny
1. vara valgkomite Torun Heringstad 2020/2021 Gjenvalg
2. vara valgkomite Mikkel Johannes Bakkegaard 2021/2022 Gjenvalg

 

Buskerud

Verv

Navn

Valgperiode

Status

Årsmøterepresentant Knut Olav Skrindo 2021/2023 Gjenvalg
Årsmøterepresentant Gro Anette Nordmoen Isene 2020/2022 Ikke på valg
1. vararepresentant Jon Anders Hindhamar 2020/2022 Ikke på valg
2. vararepresentant Else Marie Rødby 2020/2022 Ikke på valg
Leder av valgkomite Ragnhild Gudrun Vikesland 2020/2022 Ikke på valg
Valgkomite Nils Erik Finset 2020/2023 Ikke på valg
Valgkomite Ingrid Camilla Raastad 2021/2024 Ikke på valg
1. vara valgkomite Sissel Hanssen-Bergan 2021/2022 Gjenvalg
2. vara valgkomite Torbjørn Isene 2021/2022 Ny

 

Vestfold

Verv

Navn

Valgperiode

Status

Årsmøterepresentant Hans Kristian Teien 2020/2022 Ikke på valg
Årsmøterepresentant Hans Wilhelm
Wedel-Jarlsberg
2021/2023 Gjenvalg
Født 1994, relativt nyetablert, veldig interesse for landbruk. Har mye kunnskap og er lærevilling. Han driver gård med korn og eggproduksjon.
1. vararepresentant Dag Fredrik Eftedal 2020/2022 Ikke på valg
2. vararepresentant Hans Edvard Holtung 2021/2023 Gjenvalg
Leder av valgkomite Geir Mathias Hesby 2019/2022 Ikke på valg
Valgkomite Jarle Edland 2020/2023 Ikke på valg
Valgkomite Guro Rimstad 2021/2024 Ny
1. vara valgkomite Aslaug Bonden 2021/2022 Gjenvalg
2. vara valgkomite Nina Gran 2021/2022 Gjenvalg
3. vara valgkomite Hans Jørgen Haug 2021/2022 Gjenvalg

 

Telemark

Verv

Navn

Valgperiode

Status

Årsmøterepresentant Knut Haugland 2021/2023 Ny
Kommer fra Bø i Telemark. Har vært vara siden 2013. Svin og Kornprodusent, og en engasjert kandidat. Erfaring fra Telemark Bondelag , Felleskjøpet og Norsvin.
Varamedlem Per Arne Hoppestad 2021/2023 Ny
Leder av valgkomite Halvor Nordbø 2017/2023 Ikke på valg
Valgkomitemedlem Eivind Eckbo 2019/2025 Ikke på valg
Valgkomitemedlem Kim Erik Ellingsen 2021/2027 Ny
1. vara valgkomite Jan Rune Mandt 2021/2023 Ny
2. vara valgkomite Marit Nordhov 2021/2023 Ny
3. vara valgkomite Bjørn Wessel Lunde 2021/2023 Ny

Agder

Det er ikke valg i Agder i 2021. Listen viser de sittende tillitsvalgte.

Verv

Navn

Valgperiode

Status

Årsmøterepresentant Åge Gyland 2020/2022 Ikke på valg
1. vararepresentant Terje Anders Granås 2020/2022 Ikke på valg
Leder av valgkomite Trond Steinar Løvdal 2016/2022 Ikke på valg
Valgkomite Torbjørn Olsbu 2018/2024 Ikke på valg
Valgkomite Torbjørn Helle 2020/2026 Ikke på valg
1. vara valgkomite Alf Eivind Myren 2020/2022 Ikke på valg
2. vara valgkomite Gurine Seland 2020/2022 Ikke på valg
3. vara valgkomite Nils Heldal 2020/2022 Ikke på valg

 

Rogaland

Verv

Navn

Valgperiode

Status

Årsmøterepresentant Anna Stangeland 2020/2022 Ikke på valg
Årsmøterepresentant Stein Pettersen 2021/2023 Gjenvalg
Født i 1961, bonde frå 1981. Bred erfaring som tillitsvalg, blant annet med følgende verv: Verv i Bjerkreim Bygdeungdomslag og Rogaland Bygdeungdomslag. Formann i Dalane Forsøksring. Leiar i Bjerkreim Bondelag. Styremedlem i Rogaland Bondelag. Medlem i Bjerkreim Sokneråd. Leiar i Bjerkreim Produsentlag, Tine. Vararepresentant og årsmøterepresentant Landkreditt. Medlem i valgnemda i Rogaland Bondelag.
Årsmøterepresentant Dag Kristian Rosnes 2020/2022 Ikke på valg
1. vararepresentant Hege Brattebø 2020/2022 Ikke på valg
2. vararepresentant Geir Ingve Øglend 2020/2022 Ikke på valg
3. vararepresentant Torleif Stople 2021/2023 Ny
Leder av valgkomite Lars Magne Blikra 2019/2022 Ikke på valg
Valgkomite Anders Sie 2020/2023 Ikke på valg
Valgkomite Klara Evy Grønning 2021/2024 Ny
1. vara valgkomite Marit Rødland Egeland 2021/2022 Gjenvalg
2. vara valgkomite Kolbjørn Anda 2021/2022 Gjenvalg

 

Hordaland

Verv

Navn

Valgperiode

Status

Årsmøterepresentant Hans Arne Breivik 2021/2023 Ny
Stabil kunde i Landkreditt, og er foreslegen frå fleire medlemmer.
Vararepresentant Peder Nernæs 2021/2023 Gjenvalg
Han sit som vararepresentant årsmøteutsending no, og er villig til å ta ein periode til.
Leder av valgkomite Øystein Huglen 2017/2023 Ikke på valg
Valgkomitemedlem Inga Winjum Rørlien 2019/2025 Ikke på valg
Valgkomitemedlem Therese Rykkje Aalvik 2021/2027 Ny
1. vara valgkomite Olaug Tveit 2021/2023 Ny
2. vara valgkomite Tore Gjerstad 2021/2023 Ny
2. vara valgkomite Jarle Stangeland 2021/2023 NY

 

Sogn og Fjordane

Verv

Navn

Valgperiode

Status

Årsmøterepresentant Synnøve B. S. Wiik 2021/2023 Gjenvalg
Har fungert som årsmøterepresentant for Sogn og Fjordane siden 2017.
Vararepresentant Jarle Selseng 2021/2023 Ny
Leder av valgkomite Renate Rendedal 2017/2023 Ikke på valg
Valgkomitemedlem Øyvind Heimtun 2019/2025 Ikke på valg
Valgkomitemedlem Margunn Synnøve Hylland 2021/2027 Ny
1. vara valgkomite Ken Egil Hove 2021/2023 Gjenvalg
2. vara valgkomite Erling Egge  2021/2023 Gjenvalg

 

Møre og Romsdal

Verv

Navn

Valgperiode

Status

Årsmøterepresentant* Kristin Gilje Sandnes 2021/2023 Gjenvalg
Fødd 1979, gift med Håkon Myklebust og har fire born frå 8 til 14 år. Begge er heiltidsbønder og bur i Valldal der dei driv med jordbær, potet, kålrot og forproduksjon til eigne hestar. Driv og hestesenter med ridrskule, inn på tunet, hesteassistert terapi, oppstalling og trening av hest. 20 hestar på stall.
Årsmøterepresentant* Kristian Bergheim 2021/2023 Gjenvalg
Kristian er fødd i 1976, bur i Fiksdal i Vestnes kommune, er gift og har tre born. Han er heiltidsbonde med sau og skog. Er utdanna i skogfag frå NMBU og har hatt jobb i landbruksforvalting både i kommuner og hos Fylkesmannen.
1. vararepresentant Veronika Alice Rødal Naas 2021/2023 Gjenvalg
2. vararepresentant Marte Halvorsen 2021/2023 Gjenvalg
Leder av valgkomite Marianne Vike 2020/2023 Ikke på valg
Valgkomite Liv Signe Kvamme 2021/2025 Ikke på valg
Valgkomite Andreas Lilleheier Aarset 2021/2027 Ny
1. vara valgkomite Lage Hjemset 2021/2023 Ny
2. vara valgkomite Sara Elisabeth Larsson 2021/2023 Ny
3. vara valgkomite Gunnar Hustad 2021/2023 Ny

* Møre og Romsdal går fra to til en representant i 2021. Den som får flest stemmer i valget blir årsmøterepresentant. 

 

Sør-Trøndelag

Verv

Navn

Valgperiode

Status

Årsmøterepresentant John Helge Sandberg 2021/2023 Ny
f. 1963, melkebonde fra Budalen i MIdtre Gauldal. Har næringslivsroller knyttet til jordbruk. Tidligere 1. vararepresentant.
Årsmøterepresentant Johnny Foss 2020/2022 Ikke på valg
1. vararepresentant John Inge Sirum 2021/2023 Ny
2. vararepresentant Anne Lene Ånundsdatter Killingtveit 2020/2022 Ikke på valg
Leder av valgkomite Lage Denstad 2019/2022 Ikke på valg
Valgkomitemedlem Margrethe Sesseng Fløttum 2020/2023 Ikke på valg
Valgkomitemedlem Trond Kåre Langseth 2021/2024 Ny
1. vara valgkomite Erling Bromset 2021/2022 Ny
2. vara valgkomite Norvald Berre 2021/2022 Ny
3. vara valgkomite Andreas Oust Ledsaak 2021/2022 Ny

 

Nord-Trøndelag

Verv

Navn

Valgperiode

Status

Årsmøterepresentant Geir Håvard Valstad 2021/2023 Ny
Storfebonde fra Skogn i Levanger kommune. Valgkomiteen mener Geir Håvard har relevant utdanning, god arbeidserfaring og personlige egenskaper som gjør han godt egnet og rustet til å utføre rollen som årsmøterepresentant i Landkreditt på en veldig god måte. Geir Håvard er generelt engasjert og interessert i landbrukssamvirket, og har god kjennskap til samvirkemodellen og samvirkets medlemsorganisasjoner. Gjennom ulike verv og engasjement innen landbrukets samvirkeorganisasjoner har han god forståelse for rollen som tillitsvalgt. Han er på nåværende tidspunkt leder i Skogn Bondelag, og har flere lokale og regionale tillitsverv i Nortura. I tillegg har han erfaring fra valgkomitee-arbeid i Landkreditt, og god kunnskap om ansvar og oppgaver som medfølger rollen som årsmøteutsending i Landkreditt. Utdanning og arbeidserfaring: Bachelor innen regnskapsledelse fra HiNT. Cand. mag. innen entreprenørskap og bedriftsutvikling fra NTNU. Erfaring som NARF-autorisert regnskapsfører, teknisk sjef og forretningsfører i boligsamvirket Har jobbet mye opp mot finans.
Årsmøterepresentant Håvard Silset 2020/2022 Ikke på valg
1. vararepresentant Sigmund Johansen 2020/2022 Ikke på valg
2. vararepresentant Øyvind Austad 2021/2023 Ny
Leder av valgkomite Ola Joakim Torske Ranheim 2019/2022 Ikke på valg
Valgkomite Ingunn Vinge 2020/2023 Ikke på valg
Valgkomite Jakob Andreas Sandvik 2021/2024 Ny
1. vara valgkomite Kristin Hagen Fjeldstad 2021/2022 Gjenvalg
2. vara valgkomite Tormod Bergum 2021/2022 Ny

 

Nordland

Verv

Navn

Valgperiode

Status

Årsmøterepresentant 1* Bjørg Kari Arneberg Jensen 2021/2022 Ny, supplering
Suppleringsvalg. Født 1978, Gårdbruker i Sortland, 2 gårder med totalt 70 Charolais ammekyr og fremforing av kalver og ungdyr. Lar seg inspirere av å lære nye ting, og ønsker å gjøre en innsats som tillitsvalgt for den Nord-Norske bonden. Har vært 1.vara.
Årsmøterepresentant 1* Ståle Nordmo 2021/2022 Ny, supplering
Suppleringsvalg. Født 1977, Gårdbruker i Andøy, melk, storfekjøtt og sau. Gift, 3 barn. Har bl.a. vært leder i Nordland bondelag.
Årsmøterepresentant 2* Tora Elin Fristad 2021/2023 Ny
Ny. Født 1965, grovforprodusent i Sømna sammen med ektefelle, tidligere melk og sau. Siste 16år daglig leder i regnskapsbyrå. Div. styreverv, utdannet agronom. Opptatt av å opprettholde et sterkt og stabilt næringsliv i distriktene.
Årsmøterepresentant 2* Jørn Gunnar Ellingsen 2021/2023 Gjenvalg
Gjenvalg. Født 1969, Gårdbruker i Meløy, 500 vinterfora sau, og 45 årspurker i kombinert produksjon. Har lenge arbeidet aktivt i Landkreditt for økt engasjement i bruksutbyggingssaker i Nord-Norge
1. vararepresentant Margrethe Aakerøy Moe 2021/2022 Ny
2. vararepresentant Jørn Dahl-Johansen 2021/2022 Ny
Leder av valgkomite Rune Vang 2020/2022 Ikke på valg
Valgkomite Geir Johnny Johansen 2021/2023 Ny, supplering
Valgkomite Trine Thorsen Bolstad 2021/2024 Ny
1. vara valgkomite Andrè Kristoffersen 2021/2022 Ny
2. vara valgkomite Grete Arntsen 2021/2022 Ny

*Det skal til sammen velges to årsmøterepresentanter for Nordland, en fra nord i fylket og en fra sør i fylket. Det er to kandidater til hver årsmøterepresentantplass, og den som får flest stemmer av de to innstilite blir valgt. 

 

Troms og Finnmark

Verv

Navn

Valgperiode

Status

Årsmøterepresentant* Kristen-Are Figenschau 2021/2023 Ny
62 år og bor som 6. generasjon på slektsgården innerst i Storfjord kommune med melkeproduksjon, sau og ammeku. Er gift og har 4 voksne barn.
Gården er på rundt 250 da innmark og ca 6.000 da utmark og skog. Innmarka er i all hovedsak brukt til produksjon av grovfor. Jobber som vaktmester i Storfjord kommune. Er aktiv og interessert i å være med å forme og utvikle samfunnet og organisasjonene rundt seg og har holdt på med dette i alle år fra 1975 – alt fra lokalt skytterlag til styremedlem (Nord-Norges representant) i landsstyret for Landbrukets Forsøksringer (LFR) til tillitsvalgt i Gilde, Nord Norges Salgslag (Nortura) og styremedlem i Allskog Ytre Troms skogeierlag for å nevne noe.
Årsmøterepresentant* Bjørn Andor Hanssen 2021/2023 Ny
65 år, og er født og oppvokst i Hilleshamn i Gratangen. Han har jobbet på mekanisk verksted,  reist på fiske og jobbet på oljeplattform på boredekk. Har i dag 160 vinterfora sau. Sitter i styret i Gratangen Sankelag og Skånland Sankelag. Er også i styret i Gratangen og Skånland Bondelag. I tillegg er han ansatt i Mattilsynet/Dyrevernsnemda. 
Vararepresentant Randi Hokland 2021/2023 Ikke på valg
Leder av valgkomite Elise Blixgård 2017/2023 Ikke på valg
Valgkomitemedlem Øystein Nilsen 2019/2025 Ikke på valg
Valgkomitemedlem Atle Aronsen 2021/2027 Ikke på valg
1. vara valgkomite Mari Trosten 2021/2023 Ny
2. vara valgkomite Jonny Reinholdtsen 2021/2023 Gjenvalg

  * Det skal velges en årsmøterepresentant for Troms og Finnmark. Det er innstilt to kandidater, og den som får flest stemmer blir valgt.