Tillitsvalgte i Landkreditt 2021

Her finner du en oversikt over de regionale tillitsvalgte i Landkreditt for 2021. Valget ble gjennomført digitalt blant medlemmene fra 1. til 15. februar.

Østfold

Verv

Navn

Valgperiode

Årsmøterepresentant Bjørn Brustugun 2021/2023
Årsmøterepresentant Hans Nummestad 2020/2022
Årsmøterepresentant Ragnhild Duserud 2021/2023
1. vararepresentant Elisabeth Skaarer 2021/2023
2. vararepresentant Olav Halvorsen Sikkeland 2021/2023
3. vararepresentant Simen Gjølsjø 2021/2023
Leder av valgkomite Ole Johannes Egeland 2019/2022
Valgkomite Jon-Arne Hersleth 2020/2023
Valgkomite Ståle Solberg 2021/2024
1. vara valgkomite Charlotte Forsberg 2020/2021
2. vara valgkomite Nina Karstensen 2021/2022

 

Akershus og Oslo

Verv

Navn

Valgperiode

Årsmøterepresentant Petter Ravne Bugten 2021/2023
Årsmøterepresentant Marthe Bogstad 2020/2022
Årsmøterepresentant Morten Tømte 2021/2023
1. vararepresentant Odd-Einar Hjortnæs 2021/2023
2. vararepresentant Hans Petter Aurstad 2021/2023
Leder av valgkomite Jens Kristian Hauglid 2019/2022
Valgkomite Anne Marie Oddelien Kvaal 2020/2023
Valgkomite Torbjørg Kylland 2021/2024
1. vara valgkomite Øyvind Kjølberg 2021/2022
2. vara valgkomite Kari-Anne Svennebye Aanerud 2021/2022

 

 

 

Hedmark

Verv

Navn

Valgperiode

Årsmøterepresentant Ivar Skramstad 2021/2023
Årsmøterepresentant Hege Kristin Hjelmtveit Ryhaug 2020/2022
1. vararepresentant Marte Blakstad Haave 2020/2022
2. vararepresentant Knut Gustav Woie 2020/2022
Leder av valgkomite Børre Rogstadkjærnet 2019/2022
Valgkomite Berthe Lise Mengsohoel 2020/2023
Valgkomite Kjetil Moen 2021/2024
1. vara valgkomite Anne Dieseth 2021/2022
2. vara valgkomite Ola Engen 2021/2022

 

 

Oppland

Verv

Navn

Valgperiode

Årsmøterepresentant Turi Elise Kaus 2020/2022
Årsmøterepresentant Ole Christian Øksne 2021/2023
1. vararepresentant Kim Johan Amund Enger 2021/2022
2. vararepresentant Anders Skari 2021/2023
Leder av valgkomite Harald Tønderum 2019/2022
Valgkomite Lars Egil Blekkerud 2020/2023
Valgkomite Johannes Bergum 2021/2024
1. vara valgkomite Torun Heringstad 2020/2021
2. vara valgkomite Mikkel Johannes Bakkegaard 2021/2022

 

Buskerud

Verv

Navn

Valgperiode

Årsmøterepresentant Knut Olav Skrindo 2021/2023
Årsmøterepresentant Gro Anette Nordmoen Isene 2020/2022
1. vararepresentant Jon Anders Hindhamar 2020/2022
2. vararepresentant Else Marie Rødby 2020/2022
Leder av valgkomite Ragnhild Gudrun Vikesland 2020/2022
Valgkomite Nils Erik Finset 2020/2023
Valgkomite Ingrid Camilla Raastad 2021/2024
1. vara valgkomite Sissel Hanssen-Bergan 2021/2022
2. vara valgkomite Torbjørn Isene 2021/2022

 

Vestfold

Verv

Navn

Valgperiode

Årsmøterepresentant Hans Kristian Teien 2020/2022
Årsmøterepresentant Hans Wilhelm
Wedel-Jarlsberg
2021/2023
1. vararepresentant Dag Fredrik Eftedal 2020/2022
2. vararepresentant Hans Edvard Holtung 2021/2023
Leder av valgkomite Geir Mathias Hesby 2019/2022
Valgkomite Jarle Edland 2020/2023
Valgkomite Guro Rimstad 2021/2024
1. vara valgkomite Aslaug Bonden 2021/2022
2. vara valgkomite Nina Gran 2021/2022
3. vara valgkomite Hans Jørgen Haug 2021/2022

 

Telemark

Verv

Navn

Valgperiode

Årsmøterepresentant Knut Haugland 2021/2023
Varamedlem Per Arne Hoppestad 2021/2023
Leder av valgkomite Halvor Nordbø 2017/2023
Valgkomitemedlem Eivind Eckbo 2019/2025
Valgkomitemedlem Kim Erik Ellingsen 2021/2027
1. vara valgkomite Jan Rune Mandt 2021/2023
2. vara valgkomite Marit Nordhov 2021/2023
3. vara valgkomite Bjørn Wessel Lunde 2021/2023


Agder

Verv

Navn

Valgperiode

Årsmøterepresentant Åge Gyland 2020/2022
1. vararepresentant Terje Anders Granås 2020/2022
Leder av valgkomite Trond Steinar Løvdal 2016/2022
Valgkomite Torbjørn Olsbu 2018/2024
Valgkomite Torbjørn Helle 2020/2026
1. vara valgkomite Alf Eivind Myren 2020/2022
2. vara valgkomite Gurine Seland 2020/2022
3. vara valgkomite Nils Heldal 2020/2022

 

Rogaland

Verv

Navn

Valgperiode

Årsmøterepresentant Anna Stangeland 2020/2022
Årsmøterepresentant Stein Pettersen 2021/2023
Årsmøterepresentant Dag Kristian Rosnes 2020/2022
1. vararepresentant Hege Brattebø 2020/2022
2. vararepresentant Geir Ingve Øglend 2020/2022
3. vararepresentant Torleif Stople 2021/2023
Leder av valgkomite Lars Magne Blikra 2019/2022
Valgkomite Anders Sie 2020/2023
Valgkomite Klara Evy Grønning 2021/2024
1. vara valgkomite Marit Rødland Egeland 2021/2022
2. vara valgkomite Kolbjørn Anda 2021/2022

 

Hordaland

Verv

Navn

Valgperiode

Årsmøterepresentant Hans Arne Breivik 2021/2023
Vararepresentant Peder Nernæs 2021/2023
Leder av valgkomite Øystein Huglen 2017/2023
Valgkomitemedlem Inga Winjum Rørlien 2019/2025
Valgkomitemedlem Therese Rykkje Aalvik 2021/2027
1. vara valgkomite Olaug Tveit 2021/2023
2. vara valgkomite Tore Gjerstad 2021/2023
2. vara valgkomite Jarle Stangeland 2021/2023

 

Sogn og Fjordane

Verv

Navn

Valgperiode

Årsmøterepresentant Synnøve B. S. Wiik 2021/2023
Vararepresentant Jarle Selseng 2021/2023
Leder av valgkomite Renate Rendedal 2017/2023
Valgkomitemedlem Øyvind Heimtun 2019/2025
Valgkomitemedlem Margunn Synnøve Hylland 2021/2027
1. vara valgkomite Ken Egil Hove 2021/2023
2. vara valgkomite Erling Egge  2021/2023

 

Møre og Romsdal

Verv

Navn

Valgperiode

Årsmøterepresentant Kristin Gilje Sandnes 2021/2023
1. vararepresentant Veronika Alice Rødal Naas 2021/2023
Leder av valgkomite Marianne Vike 2020/2023
Valgkomite Liv Signe Kvamme 2021/2025
Valgkomite Andreas Lilleheier Aarset 2021/2027
1. vara valgkomite Lage Hjemset 2021/2023
2. vara valgkomite Sara Elisabeth Larsson 2021/2023
3. vara valgkomite Gunnar Hustad 2021/2023

 

Sør-Trøndelag

Verv

Navn

Valgperiode

Årsmøterepresentant John Helge Sandberg 2021/2023
Årsmøterepresentant Johnny Foss 2020/2022
1. vararepresentant John Inge Sirum 2021/2023
2. vararepresentant Anne Lene Ånundsdatter Killingtveit 2020/2022
Leder av valgkomite Lage Denstad 2019/2022
Valgkomitemedlem Margrethe Sesseng Fløttum 2020/2023
Valgkomitemedlem Trond Kåre Langseth 2021/2024
1. vara valgkomite Erling Bromset 2021/2022
2. vara valgkomite Norvald Berre 2021/2022
3. vara valgkomite Andreas Oust Ledsaak 2021/2022

 

Nord-Trøndelag

Verv

Navn

Valgperiode

Årsmøterepresentant Geir Håvard Valstad 2021/2023
Årsmøterepresentant Håvard Silset 2020/2022
1. vararepresentant Sigmund Johansen 2020/2022
2. vararepresentant Øyvind Austad 2021/2023
Leder av valgkomite Ola Joakim Torske Ranheim 2019/2022
Valgkomite Ingunn Vinge 2020/2023
Valgkomite Jakob Andreas Sandvik 2021/2024
1. vara valgkomite Kristin Hagen Fjeldstad 2021/2022
2. vara valgkomite Tormod Bergum 2021/2022

 

Nordland

Verv

Navn

Valgperiode

Årsmøterepresentant 1 Bjørg Kari Arneberg Jensen 2021/2022
Årsmøterepresentant 2 Jørn Gunnar Ellingsen 2021/2023
1. vararepresentant Margrethe Aakerøy Moe 2021/2022
2. vararepresentant Jøran Dahl-Johansen 2021/2022
Leder av valgkomite Rune Vang 2020/2022
Valgkomite Geir Johnny Johansen 2021/2023
Valgkomite Trine Thorsen Bolstad 2021/2024
1. vara valgkomite Andrè Kristoffersen 2021/2022
2. vara valgkomite Grete Arntsen 2021/2022

 

 

Troms og Finnmark

Verv

Navn

Valgperiode

Årsmøterepresentant Kristen-Are Figenschau 2021/2023
Vararepresentant Randi Hokland 2021/2023
Leder av valgkomite Elise Blixgård 2017/2023
Valgkomitemedlem Øystein Nilsen 2019/2025
Valgkomitemedlem Atle Aronsen 2021/2027
1. vara valgkomite Mari Trosten 2021/2023
2. vara valgkomite Jonny Reinholdtsen 2021/2023