Medlemsvalget 2020

Landkreditt SA er et samvirkeforetak, eid og styrt av norske bønder med landbrukslån, generasjonsskiftelån og driftskreditt i Landkreditt.

Hvert år har vi derfor medlemsvalg. Her velger medlemmene inn tillitsvalgte fra hver region. Valget gjennomføres elektronisk, noe som gjør det raskt og enkelt å delta i styringen av foretaket.

Vi håper alle våre medlemmer engasjerer seg i valget!

Se valgkomiteens innstilling for din region  

Valgregler (PDF)  Vedtekter Landkreditt SA (PDF)  

Valgperiode

Medlemsvalget gjennomføres fra 23. januar til 13. februar 2020. Du vil i forkant av valget motta en e-post eller brev med nærmere instruksjon om hvordan du avgir dine stemmer. Det er kun medlemmer i Landkreditt SA som kan stemme.