Medlemsvalget 2020

Landkreditt SA er et samvirkeforetak, eid og styrt av norske bønder med landbrukslån, generasjonsskiftelån og driftskreditt i Landkreditt.

Hvert år har vi derfor medlemsvalg. Her velger medlemmene inn tillitsvalgte fra hver region. Valget gjennomføres elektronisk, noe som gjør det raskt og enkelt å delta i styringen av foretaket.

Vi håper alle våre medlemmer engasjerer seg i valget!

Se valgresultatet for 2020  

Valgregler (PDF)  Vedtekter Landkreditt SA (PDF)  

Slik fungerer medlemsvalget i Landkreditt

Nominasjon

Nominerte kandidater for hver region vil bli sendt over til distriktsvalgkomiteene. Valgkomiteene kan også søke egne kandidater til vervene. Valgkomiteene er ansvarlige for å presentere en innstilling på en eller flere kandidater de mener er egnet for hvert av vervene der det skal være valg.

Benkeforslag

Etter at valgkomiteens innstilling er lagt ut, kan du som er medlem komme med forslag til egne kandidater på verv. Vi vil kontrollere at kandidatene er valgbare og villige til å stille til valg.

Valgperiode

Medlemsvalget gjennomføres i månedsskiftet januar-februar. Du vil i forkant av valget motta en e-post eller brev med nærmere instruksjon om hvordan du avgir dine stemmer. Det er kun medlemmer i Landkreditt SA som kan stemme.