Medlemsvalg i Landkreditt

Landkreditt SA er et samvirkeforetak, eid og styrt av norske bønder. 

Hvert år har vi derfor medlemsvalg. Her velger medlemmene inn tillitsvalgte fra hver region. Valget gjennomføres digitalt, noe som gjør det raskt og enkelt å delta i styringen av foretaket. Neste medlemsvalg avholdes i januar/februar 2025.

Valgregler (PDF)

Vedtekter Landkreditt SA (PDF)

Slik fungerer medlemsvalget i Landkreditt