Hopp direkte til innhold

Medlemsvalget 2019

MedlemsvalgetLandkreditt SA er et samvirkeforetak av låntakere, eid og styrt av deg som medlem.

Elektronisk valg gjør det lettere for deg som medlem og eier å delta i styringen av foretaket. Det vil fortsatt være mulig å møte oss på ulike arenaer hvor landbruket møtes. Her kan du møte tillitsvalgte for å diskutere og si din mening i forhold til hvordan du synes Landkreditt SA skal styres fremover.

Våre medlemmer er låntakere og samskyldnere med landbrukslån, gårdskreditt eller driftskreditt.

Regler (PDF)  Vedtekter (PDF)  Tillitsvalgte  Valgkomiteens innstilling med benkeforslag

Medlemsvalget er nå avsluttet

Nominasjon

Nominerte kandidater for hver region vil bli sendt over til distriktsvalgkomiteene. Valgkomiteene kan også søke egne kandidater til vervene. Valgkomiteene er ansvarlige for å presentere en innstilling på en eller flere kandidater de mener er egnet for hvert av vervene der det skal være valg.

Benkeforslag

Etter at valgkomiteens innstilling er lagt ut, kan du som er medlem komme med forslag til egne kandidater på verv. Vi vil kontrollere at kandidatene er valgbare og villige til å stille til valg.

Valgperiode

Medlemsvalget gjennomføres fra 23. januar til 13. februar 2019. Du vil i forkant av valget motta en e-post eller brev med nærmere instruksjon om hvordan du avgir dine stemmer. Det er kun medlemmer i Landkreditt SA som kan stemme.