Medlemsvalget 2020

Landkreditt SA er et samvirkeforetak, eid og styrt av norske bønder med landbrukslån, generasjonsskiftelån og driftskreditt i Landkreditt.

Hvert år har vi derfor medlemsvalg. Her velger medlemmene inn tillitsvalgte fra hver region. Valget gjennomføres elektronisk, noe som gjør det raskt og enkelt å delta i styringen av foretaket.

Vi håper alle våre medlemmer engasjerer seg i valget!

Se valgkomiteens innstilling for din region  

Valgregler (PDF)  Vedtekter Landkreditt SA (PDF)  

Valgperiode

Medlemsvalget gjennomføres fra 23. januartil 13. februar 2020. Du vil i forkant av valget motta en e-post eller brev med nærmere instruksjon om hvordan du avgir dine stemmer. Det er kun medlemmer i Landkreditt SA som kan stemme.

Stem her

Slik fungerer medlemsvalget i Landkreditt

  1. NOMINASJON OG VALGKOMITEENS INNSTILLING (oktober)
    Alle medlemmer får mulighet til å nominere kandidater fra sitt fylke. Valgdistriktene følger hovedsaklig gamle fylkesgrenser. De regionale valgkomiteene legger deretter frem sine innstillinger til medlemsvalget

  2. BENKEFORSALG (desember)
    Alle medlemmer kan komme med egne forslag til kandidater for sitt fylke. Disse blir benkeforslag i valget.

  3. VALGPERIODE (januar-februar)
    Alle medlemmer kan stemme elektronisk på hvem som skal representere sitt fylke i årsmøtet til Landkreditt. Medlemmene stemmer også på hvem som skal være varaer og valgkomite for fylket det kommende året.