Medlemsvalg i Landkreditt

Landkreditt SA er et samvirkeforetak, eid og styrt av norske bønder med et landbrukslån eller en driftskreditt i Landkreditt.

Hvert år har vi derfor medlemsvalg. Her velger medlemmene inn tillitsvalgte fra hver region. Valget gjennomføres digitalt, noe som gjør det raskt og enkelt å delta i styringen av foretaket. Neste medlemsvalg avholdes i januar/februar 2023.

 

Tillitsvalgte i Landkreditt  

Valgregler (PDF)  Vedtekter Landkreditt SA (PDF)  

Slik fungerer medlemsvalget i Landkreditt

1. Nominasjon

Nominasjonen starter i september

Alle medlemmer kan nominere kandidater. Valgkomiteene for hvert distrikt vil deretter lage en innstilling basert på nominasjonene og evt. egne kandidater de finner frem til. Valgkomiteene har ansvar for å legge frem en samlet nnstilling for de tillitsvalgte i sitt distrikt.

2. Benkeforslag

Benkeforslagsperioden er i november

Etter at valgkomiteens innstilling er lagt ut, kan du som er medlem komme med benkeforslag. Her kan du foreslå andre kandidater enn det som valgkomiteen har innstilt. Vi vil kontrollere at kandidatene er valgbare og villige til å stille til valg.

3. Valgperiode

Selve valget skjer i februar

Medlemsvalget gjennomføres digitalt fra månedsskiftet januar-februar. Du vil i forkant av valget motta en e-post eller et brev med nærmere instruksjoner om hvordan du kan stemme. Du deltar kjapt og enkelt fra din mobil eller PC. Det er kun medlemmer i Landkreditt SA som har stemmerett.