Landkreditt og Felleskjøpet samarbeider om Landbrukets bærekraftpris

Hans Edvard Torp og Anne Jødahl Skuterud er styreledere i henholdsvis Landkreditt SA og Felleskjøpet Agri SA (foto: Felleskjøpet Agri)

Samvirkeselskapene går sammen for å styrke oppmerksomheten rundt et lønnsomt, bærekraftig norsk landbruk.

I fjor ble Landbrukets bærekraftpris utdelt for første gang. Prisen er utviklet av Felleskjøpet Agri, og skal hedre god agronomi og godt dyrehold. Prisen har som mål å finne og anerkjenne bønder som har tatt konkrete grep for å drive mer bærekraftig og lønnsomt.

– Den beste beredskapen vi kan ha er en så høy matproduksjon som mulig, men den må samtidig være bærekraftig. Her har Landbrukets bærekraftpris en unik posisjon. Vi skal framheve og hedre flinke bønder som har vist at det å gjøre bærekraftige tiltak på egen gård også er lønnsomt, , sier styreleder Anne Jødahl Skuterud i Felleskjøpet Agri SA.

– En styrke for prisen

Før jakten på årets prisvinner starter, kommer nyheten om at Landkreditt går inn som hovedsamarbeidspartner for Landbrukets bærekraftpris.

– Norsk jordbruk er blant verdens mest klimasmarte, men veien til målet er fortsatt lang. Landkreditt er en viktig partner for bonden, og vi vil være en bidragsyter til at næringa når målene som er satt, blant annet gjennom Landbrukets klimaplan. Landbrukets bærekraftpris er både et viktig instrument og en inspirasjon i dette arbeidet, sier styreleder Hans Edvard Torp i Landkreditt SA.

Innovatør og kornbonde Terje Romsaas fra Sørum ble i fjor første vinner av Landbrukets bærekraftpris. Prisen på 100.000 kroner fikk han tildelt på årsmøtet i Felleskjøpet Agri.

– Det er en udelt styrke for prisen at vi har fått med Landkreditt inn som hovedsamarbeidspartner. Sammen skal vi løfte fram både små og større tiltak for klimasmart og bærekraftig landbruk, sier Anne Jødahl Skuterud,

Utdeling i høst

De to styrelederne i samvirkeselskapene blir to av medlemmene i juryen som skal tildele årets pris.

– De to første bærekraftmålene til FN handler om å utrydde sult og fattigdom. Landbruket og bonden spiller en avgjørende og samfunnskritisk rolle for sikker matforsyning. Å drive gård og produsere mat er på mange måter den enkleste formen for bærekraft. I tillegg handler det om å drive lønnsomt og langsiktig. Jeg ser virkelig fram til å være med videre i arbeidet rundt prisen, og få bidra til å løfte fram og fortelle historiene fra et bærekraftig norsk landbruk, sier Hans Edvard Torp i Landkreditt.

Nominasjonsrunden til årets utgave av prisen starter i løpet av våren. Arrangørene bak prisen planlegger at prisen deles ut under Agroteknikk 2024 i november.