Landkreditt og Norges Bondelag deler ut Landbrukets HMS-pris

Med prisen vil Landkreditt og bondelaget premiere en bonde eller organisasjon som gjør noe ekstraordinært for å ta vare på gårdens viktigste ressurs, nemlig bondens egen fysiske og psykiske helse.

Med prisen vil Landkreditt og bondelaget premiere en bonde eller organisasjon som gjør noe ekstraordinært for å ta vare på gårdens viktigste ressurs, nemlig bondens egen fysiske og psykiske helse.

Landbrukets HMS-pris skal hedre individer eller organisasjoner som aktivt har bidratt til å løfte standarden for sikkerhet og trivsel på gården. Det kan være å ta i bruk innovative løsninger for å gjøre gården til et sikrere arbeidssted, eller å bidra positivt til arbeidsmiljøet til bønder i sitt distrikt.

– Bonden og bondens familie fortjener trygge omgivelser på gården, både som arbeidsplass og hjem. Vi trenger å redusere antall ulykker i landbruket, og HMS-arbeidet er sentralt og viktig. Vi mener at de som er best på HMS i landbruket fortjener en egen pris, sier Arthur Salte, styremedlem i Norges Bondelag.

Prisen kan gis til bønder eller organisasjoner som har gjort skadeforebyggende tiltak med tanke på psykisk og/eller fysisk helse. 

– Med prisen vil vi vise fram det gode og kreative arbeidet som gjøres i landbruket, og som kan være gode eksempler for andre å følge. Prisen skal være en anerkjennelse til dem som går foran og setter en høyere standard for HMS, sier Linda Stubsjøen, skadeforebygger i Landkreditt Forsikring

Hva er prisen?

I tillegg til heder og ære, mottar vinneren 50.000 kroner på årsmøtet til Norges Bondelag i juni. Prisen er skattepliktig for mottaker.

Hvordan man kan få prisen?

Det er ingen grenser for hva som kan legges til grunn. Noen eksempler kan være:

  • Bygningsmessige tilpasninger eller spesielt gode rutiner for trygg håndtering av dyr
  • Utforming av gårdstun for en trygg oppvekst
  • Smarte skadeforebyggende tiltak
  • Bidra til å skape uformelle, sosiale møteplasser i landbruket

Frist for å melde inn kandidater til prisen er gått ut, og pris skal deles ut på Bondelagets årsmøte i juni.

Les mer på landkreditt.no/HMS-pris