Landbrukets HMS-pris

Landbrukets HMS-pris deles ut av Landkreditt og Norges Bondelag.

Prisen skal premiere en bonde eller organisasjon som gjør noe ekstraordinært for å ta vare på gårdens viktigste ressurs, nemlig bondens egen fysiske og psykiske helse.

Landbrukets HMS-pris er til for å hedre individer eller organisasjoner som aktivt har bidratt til å løfte standarden for sikkerhet og trivsel på gården. Enten det er ved å ta i bruk innovative løsninger for å gjøre gården til et sikrere arbeidssted og et tryggere hjem, eller ved å bidra positivt til arbeidsmiljøet til bønder i sitt distrikt, skal prisen være en anerkjennelse til dem som går foran og setter en høyere HMS-standard.

Norges Bondelag og Landkreditt har sammen med landbruks- og matminister Geir Pollestad og flere sentrale aktører i landbruket signert en intensjonsavtale om å jobbe mot en nullvisjon for dødsulykker i landbruket. HMS-arbeidet er sentralt, og Landkreditt og Bondelaget mener at de som er best på HMS fortjener en egen pris.

Hva er prisen?

I tillegg til heder og ære, vil vinneren få overrakt 50.000 kroner på årsmøtet til Norges Bondelag i juni. Prisen er skattepliktig for mottaker.

Hvordan man kan få prisen?

Prisen kan gis til bønder eller organisasjoner som har gjort skadeforebyggende tiltak med tanke på psykisk og/eller fysisk helse. 

Det er ingen grenser for hva som kan legges til grunn, men her er noen eksempler på tiltak som kan være aktuelle:

  • Bygningsmessige tilpasninger eller spesielt gode rutiner for trygg håndtering av dyr
  • Utforming av gårdstun for en trygg oppvekst
  • Smarte skadeforebyggende tiltak
  • Bidra til å skape uformelle, sosiale møteplasser i landbruket

Noe av formålet med prisen er å vise fram det gode og kreative arbeidet som gjøres i landbruket, og som kan være gode eksempler for andre å følge.

Fristen for å melde kandidater til Landbrukets HMS-pris er nå ute. Vinneren vil bli kunngjort på årsmøtet til Norges Bondelag i juni.

Har du spørsmål til prisen?

Ta kontakt med:

  • Line Hildrum, rådgiver hos Norges Bondelag, 97771693
  • Linda Stubsjøen, skadeforebygger hos Landkreditt Forsikring, 90472526.