Nyhet! Grønt landbrukslån PLUSS

Vi har lansert et nytt låneprodukt for landbruket! Grønt landbrukslån PLUSS er tilpasset de som ønsker å gjøre flere, eller større grønne investeringer på gården.

 ­- Vårt Grønne landbrukslån har vært veldig populært, og mange ønsker å gjøre grønne tiltak på egen gård. Nå ser vi at enkelte ønsker å gjøre mer enn ett tiltak, eller ønsker å gjøre tiltak på over 500.000 kroner. Det er selvfølgelig noe vi ønsker å legge til rette for, sier Marianne Kirchoff.

Hun er leder på landbruksavdelingen i Landkreditt Bank, og ønsker ikke at dagens maksgrense på 500.000 kroner skal være en stopper for at bønder kan realisere sine bærekraftstiltak.

­ ­- Med Grønt landbrukslån PLUSS er det sikkerheten og betjeningsevnen som avgjør størrelsen på lånet. Nedbetalingstiden settes i forhold til investeringens økonomiske levetid, med inntil 25 år, forklarer Kirchoff.

Produktet kan dermed bli et viktig virkemiddel for at landbruket skal nå sine klimamål.

- Vi legger nå til rette for at den enkelte bonde kan gjøre flere og større grønne investeringer på egen gård. I sum vil disse investeringene hos norske bønder forhåpentligvis bidra positivt når landbruket skal nå sine klimamål inn mot 2030.

Produktet er utviklet på senvinteren i år, og har kommet raskt på plass. Du kan søke lånet til de samme tiltakene som vanlig grønt landbrukslån, for eksempel grøfting, solceller på låvetaket, tak på gjødselkum, slangespreder, GPS og sensorer for presis jordbearbeiding, jordvarme, varmegjenvinning og mye mer.

Dette er Grønt landbrukslån PLUSS

  • Lånebeløp: Fra 500.000 kr. Ingen øvre begrensning, ut over kundens betjeningsevne og sikkerhet.
  • Tiltak: Du kan søke lån til de samme tiltakene som med Grønt landbukslån.
  • Nedbetalingstid: Inntil 25 år, og i tråd med investeringens økonomiske levetid.
  • Forutsetninger: Du må ha gjennomført klima­rådgivning for landbruket, eller ha tatt i bruk Landbrukets klimakalkulator. Du må også ha godkjent KSL på gården, og bruke Landkreditt som din hovedbank. Produktet er et medlemsprodukt for medlemmer i Landkreditt. Flytt landbrukslånet til oss du også, og bli medlem!

Grønt landbrukslån PLUSS

Grønt landbrukslån får flere lånetiltak

Vårt vanlige grønne landbrukslån fortsetter som før, men relanseres nå med enda flere lånetiltak enn tidligere.

­- Innkjøp av ugrasharv, kalk og frø til fangvekster er nå tatt inn som mulige tiltak. Det samme gjelder innkjøp av virtuell gjerdeteknologi for beitedyr, som gjør at dyrene forholder seg til digitalt opptegnede gjerder i beitesesongen, avslutter Kirchoff.

Les mer om Grønt landbrukslån