Fasaden på en fin bygård i Oslo

Hvordan kan du påvirke pensjonssparingen din?

Pensjon er de pengene du skal leve av i fremtiden og er en kombinasjon av sparepenger betalt av deg selv, arbeidsgiver og staten. Har du et bevisst forhold til egen pensjon, kan du ta lettere ta gode valg for pensjonssparingen din.

Pensjon er de pengene du skal leve av i fremtiden og er en kombinasjon av sparepenger betalt av deg selv, arbeidsgiver og staten. Har du et bevisst forhold til egen pensjon, kan du ta lettere ta gode valg for pensjonssparingen din.

Det er smart å gå gjennom elementene i pensjonssparingen din jevnlig, for eksempel én gang i året. På den måten holder du oversikt over hvordan du ligger an med sparingen. Denne oversikten kan du for eksempel skaffe deg ved å gå inn på Norsk Pensjon.

Hva kan du gjøre?

Når du har skaffet deg en oversikt over hva du har, kan du se på hva du selv kan gjøre for å øke pensjonen din. Det er naturlig nok i din egen sparing du selv kan gjøre en forskjell. Hvor mye du selv kan spare er individuelt, og det finnes mange muligheter for pensjonssparing.

Nedbetaling av gjeld er for mange sparing, men også sparing i en spareavtale øremerket pensjonssparing er en god løsning for de fleste av oss. En slik spareavtale bør gjøres i et spareprodukt, for eksempel i ett eller flere fond som du kan spare i på lang sikt.

Siden pensjonssparing har lang horisont, kan det være fornuftig å vurdere aksjefond. Når svingningene på børsene kommer, er det viktig at du har bestemt deg for å forholde deg i ro, slik at du ikke ombestemmer når det svinger som mest. Dette er tidspunktet hvor tapene kan bli store.

Les mer om våre fond

En spareavtale i fond gir mulighet for investeringer i flere ulike selskaper, slik at du får en spredning på investeringene dine. Samtidig gjør det at du sparer jevnt og trutt, både i oppgang og nedgang. Dette gjør at svingningene på lang sikt blir mindre enn om man velger å spare hele summen på et bestemt tidspunkt i få selskaper.

Kom i gang tidlig

Starter du tidlig med pensjonssparing, er det mindre som skal til over en lang arbeidskarriere. Det er derfor smart at du tidlig i arbeidskarrieren får et bevisst forhold til egen pensjonssparing og hvordan du selv kan påvirke denne.

Tenk gjennom følgende før du starter sparing:

  • Hvor lenge skal du spare?
  • Hvor mye aksjer og renter er du komfortabel med å ha i sparingen?
  • Hvor mye har du mulighet til å sette av i måneden?
  • Vil du binde sparingen til pensjonsalder?

Lykke til med sparingen!

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.