Nok et rekordår for spareavtaler i fond

Par på seilbåt

Pilene peker fortsatt oppover for spareavtaler i fond. Ifølge ferske tall fra Verdipapirfondenes forening (VFF), opprettet nordmenn hele 261.000 nye spareavtaler i 2021. Dette utgjør den største økningen i et enkeltår som noen gang er registrert.

Antallet nye spareavtaler representerer en økning på 21 prosent fra 2020. Totalt hadde nordmenn 1.507.011 spareavtaler i aksje- og kombinasjonsfond ved enden av 2021.

Sparebeløpenes størrelse har også økt. Den gjennomsnittlige spareavtalen økte med 212 kroner fra året før, og lå i 2021 på 1186 kroner.

– Veksten i antall spareavtaler fortsetter med uforminsket styrke. Også i fjor ble det satt ny rekord. Med tanke på at fast månedlig sparing i aksje– og kombinasjonsfond for de aller fleste av oss er den absolutt beste formen for langsiktig sparing, er det svært gledelig å se at det stadig er flere som tar i bruk denne spareformen, sier Bernt S. Zakariassen, administrerende direktør i Verdipapirfondenes forening i pressemeldingen om den årlige spareavtaleundersøkelsen fra VFF.

740x488_bernt-zakariassen-VFF.jpg

Bernt Zakariassen i Verdipapirfondenes forening (foto: VFF)

Menns forsprang krymper

Kvinner sto for den største andelen nye spareavtaler i 2021. 55 prosent (144 644) av de nye avtalene ble opprettet av kvinner.

Likevel har altså fortsatt mennene et lite forsprang til kvinnene når det kommer til å spare i fond. Menn sparer i snitt 1331 kroner i måneden, mens kvinner sparer 1022 kroner.

Tallene fra VFF stemmer godt overens med funn fra Landkreditts undersøkelse av kundenes sparing i våre egne fond, som vi nylig publiserte.

– Vår egen undersøkelse bekreftet at kvinner sparer mindre i våre fond, og jevnt over med en lavere risikoprofil enn det menn gjør. Men vi ser likevel at det er en klar endring på gang. Fordelingen mellom kjønnene er nokså jevn blant de yngre fondskundene. Det er først når vi ser på de eldre kundene at forskjellen blir stor. Forskjellen i sparemønster mellom kjønnene vil derfor jevnes ut, kommenterer Anders Petter Wik, administrerende direktør i Landkreditt Forvaltning.

Spar smart med spareavtale

Sparer du jevnt og trutt med en spareavtale i aksjefond, kan det bli store summer over tid. Med et automatisk trekk fra bankkontoen din hver måned, går sparingen av seg selv.

På denne måten sprer du investeringene dine over tid og reduserer risikoen som følger ved plassering av store enkeltbeløp. Over tid vil du få god drahjelp av rentes rente-effekten.

Spareavtalen er enkel å sette opp. Du bestemmer selv hvor mye du vil spare hver måned. Når avtalen først er etablert, blir beløpet automatisk trukket fra din bankkonto og du får nye andeler i fondet. Det er fullt mulig å endre det månedlige beløpet underveis i en spareavtale.

Er du en av de som allerede har etablert spareavtale i fond? Hvis du ønsker å endre det månedlige sparebeløpet, kan du logge inn i nettbanken og enkelt gjøre endringer der.

Har du spørsmål om sparing i fond? Ta gjerne kontakt med våre sparerådgivere på telefon 23 00 08 00.