Finansministeren gjestet årsmøtet

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum gjestet Landkreditts årsmøte. Han snakket blant annet om de økonomiske utsiktene og behovet for økt beredskap fremover.

Den 16. og 17. mars hadde Landkreditt årsmøte på Hotel Bristol i Oslo. Det var fint å være samlet til et fysisk møte igjen, etter to år med digitale årsmøter. Det ble et godt årsmøte, med gjennomgang av årsresultater, styrevalg samt faglig påfyll og gode diskusjoner.

Årsmøte-2022-dag-2-(0-of-14).jpgStyreleder i Landkreditt, Hans Edvard Torp, tok opp ­problemstillingen med at bønder med lavt pantegrunnlag har vanskeligheter med å gjøre nødvendige investeringer for videre drift. – Dette er et stort problem for landbruket og en problemstilling jeg kjenner veldig godt. Jeg vil ta med meg innspillet og huske på dette, svarte Vedum.

Vedum om fremtidsutsiktene

På møtet fikk vi også besøk av finansminister Trygve Slagsvold Vedum. Han snakket om regjeringens økonomiske politikk og de økonomiske utsiktene sett i lys av situasjonen verden og vi nå står overfor med krig og mange mennesker på flukt. En krig som vil påvirke oss på mange måter.

– Krigen har gitt høyere energipriser, og energipriser og matvarepriser øker gjerne i takt. I månedene som kommer vil det dessuten være vanskelig å få sådd i Ukraina samt å eksportere varer. Ikke minst er nå enormt mange mennesker på flukt, så dette vil utfordre oss menneskelig over tid, sa Vedum.

Krigen har gitt uro i de internasjonale finansmarkedene. 

– Uroen medfører risiko for enda høyere inflasjon og for lavere vekst. Samtidig er det fortsatt god fart i både norsk og internasjonal økonomi, påpekte statsråden. 

Norge har nå lavere ledighet enn ventet, og ser økende knapphet på arbeidskraft.

Beredskap tilbake på dagsordenen

Vedum pekte på hvordan først pandemi og nå krig har satt beredskap tilbake på dagsordenen etter mange år med en grunnleggende optimisme. Regjeringen vil nå styrke forsvaret og den sivile beredskapen, og gjeninnføre beredskapslagring av mat. Kornlagere må etableres for å bedre matsikkerheten, understreket han. Vedum sammenligner det å styrke beredskapen med å betale på en forsikring.

– Beredskap blir litt som forsikring. Jeg betaler på min livsforsikring hvert år. Jeg håper jeg ikke trenger den, men den kan bli nødvendig. Det er en påminnelse om at verden ikke er helt perfekt når vi begynner å jobbe med beredskapen.

Vedum fikk også med seg tilbake et innspill fra styreleder Hans Edvard Torp om behovet for risikokapital for landbrukseiendommer som har lavt pantegrunnlag. En god ordning med risikokapital vil sikre god og trygg matproduksjon over hele landet.

Årsmøte-2022-dag-1-(2-of-12).jpg

Årsmøterepresentantene fulgte godt med på Vedums fremtidsutsikter. Vi er inne i en tid der vi må bygge opp forsvaret og samfunnsberedskapen, og finansministeren var klar på at det blant annet må etableres kornlagere for å øke matsikkerheten.

Årsmøte-2022-dag-1-(11-of-12).jpg

Ole Christen Hallesby delte "tanker fra en pensjonert veivalgsrådgiver som har satt seg på stabburstrappa" med årsmøtet.

På gjenvalg

I årsmøtet ble også årsmelding og regnskap gjennomgått og debattert. Årsmøtet gir også rom for faglig innhold og aktuelle orienteringer. I år var vi heldige og fikk med oss Ole Christen Hallesby som foredragsholder. Han er en godt kjent, og nylig pensjonert, veivalgsrådgiver i landbruket. I Landkreditt kjenner vi han som bidragsyter på fagartikler til Landkreditts nettsider gjennom 20 år.

Det var også valg av nytt styre, kontrollkomité og valgkomité. Hans Edvard Torp ble gjenvalgt som leder og Wenche Kristiansen tok gjenvalg som nestleder.