– Vi er her for bønder som sliter med økte kostnader

Det siste året har landbruket opplevd store kostnadsøkninger på mange varer. Sist ut er rekordhøye strømpriser. – Kontakt oss om du ser at økonomien blir vanskelig, oppfordrer konsernsjef Ole Laurits Lønnum.

– Vi ønsker å komme i dialog med bøndene som ser at kostnadsutviklingen blir vanskelig å håndtere. Sammen skal vi finne gode økonomiske løsninger for den enkelte bonde, sier Lønnum. 

Mange kostnader har økt samtidig 

Fra i sommer og høst har landbruket opplevd flere store kostnadsøkninger. Trevareprisene ble doblet på grunn av råvaremangel, kraftfôr og såfrø har blitt dyrere, dieselprisene har økt og kunstgjødsla har blitt dobbelt så dyr på et snaut halvår. Norges bank har også indikert at rentene vil øke fremover.  

I november og desember nådde strømprisene nye rekorder, og for de strømkrevende produksjonene, vil dette gi store ekstrautgifter gjennom vinteren. 

– Som bonde kan du ikke automatisk hente inn igjen økte kostnader med å ta mer betalt for varene du produserer. Da forstår vi godt at det er ekstra utfordrende at flere store kostnadsøkninger kommer samtidig, sier Lønnum. 

Han ønsker likevel ikke å male økonomien i landbruket helsvart.  

–  Vi ser at de aller fleste norske bønder har en sunn økonomi, og opplever fortsatt svært lave tap på utlån. Men kostnadsveksten kan være spesielt utfordrende for bønder som for eksempel er i oppstartsfasen, eller som nylig har gjort store investeringer, tror han. 

Kontakt banken før problemene blir for store

Vi i Landkreditt er alltid opptatt av å komme tidlig i dialog med kunder som får økonomiske problemer. Dette gjelder også nå. 

– Har du problemer med økte kostnader og ser at du får dårlig betalingsevne, så håper vi at du kontakter oss så tidlig som mulig, oppfordrer Lønnum. 

Erfaringen fra tidligere kriser viser nemlig at de som tar tak tidlig, kommer best ut av problemene på sikt.  

– Vi vil svare raskt og enkelt, og skal strekke oss langt for å finne løsninger som kan avhjelpe situasjonen., forklarer Lønnum. 

Han oppfordrer også bøndene til å se, og ta vare på hverandre.  

Det er viktig å minne om at det er viktig å ikke stå alene som bonde. Bry deg om naboen, og vær en god kollega, oppfordrer konsernsjefen. 

Faglaga jobber med kostnadskompensasjoner 

I oktober kom jordbruket og regjeringen til enighet i tilleggsforhandlingene, om en foreløpig kompensasjon på 754 millioner kroner for den ekstraordinære kostnadsveksten i jordbruket. Midlene blir utbetalt sammen med produksjonstilskuddet i februar. 

Les hvordan midlene fordeles på Bondelaget.no 

Kompensasjon for økte strømkostnader var ikke med i disse ekstraforhandlingene, og Norges Bondelag og Norges småbrukerlag er nå i dialog med regjeringen for å drøfte løsninger som kan avhjelpe den krevende økonomiske situasjonen. 

– Det er helt avgjørende at bonden får kostnadskompensajoner så raskt som mulig i 2022. Uten sikkerhet for kostnadene som løper nå, og forutsigbarhet og trygghet for kommende vekstsesong, frykter vi at mange norske matprodusenter vil måtte innstille eller kraftig nedjustere sin produksjon, sier leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming på Bondelaget.no. 

Etter møte med landbruksminister Sandra Borch den 11. Januar kom det lovnader om en ekstra tilskuddsutbetaling i 2022 for å dekke økte kostnader.  

Les hele saken hos Bondelaget: Landbruksministeren lover ekstra utbetaling