Ta i bruk Landbrukets dataflyt

Med Landbrukets dataflyt kan du få en enklere hverdag, ved å gi tilgang til at ulike data kan utveksles automatisk.

Landbrukets dataflyt er eid av ulike foretak i landbruket, og Landkreditt er en av eierne. Du bestemmer selv hvilke aktører som får tilgang til dine data, og hvilke data de skal få tilgang til. Dette gjør du enkelt fra nettsiden: landbruketsdataflyt.no.

Ved å gi tilgang til ulike aktører kan du få en enklere og mer kostnadseffektiv hverdag. Det blir mindre papirarbeid, og ting vil gå raskere, ved at data kan utveksles automatisk. Dette kan f.eks. være at avregninger og fakturaer kan bli automatisk regnskapsført, noe som gjør at du alltid kan ha tilgang til et oppdatert regnskap, via for eksempel Duett økonomi eller Agro økonomi.

Raskere lånebehandling - bedre rådgivning

Ved å gi Landkreditt tilgang til en oppdatert bankrapport fra ditt regnskap kan vi gi deg en bedre og riktigere rådgivning i forhold til gårdens økonomi.

Vi har tidligere vært avhengig av at bonden må skaffe tall fra regnskapsfører. Tallene må deretter sendes til banken, for å få behandlet lånesøknaden. Når banken nå kan hente tallene direkte, gir det en enklere og raskere søknadsbehandling – for både banken og kundene. Spart tid hos regnskapsfører vil også gir lavere kostnader for bonden.

Slik kan du gi tilgang:

  • Logg inn på landbruketsdataflyt.no, og gi tilgang til utveksling av data for ditt regnskapskontor og Landkreditt Bank.
  • Gi regnskapskontoret ditt beskjed om at de skal utveksle bankrapport med Landkreditt Bank.

Du kan når som helst trekke tilbake tilgangen.