Fleksibilitet uten å eie

FOTO: Gårdsbruk

En grunntanke hos norske bønder er å eie selv, enten det er jord, melkekvote eller traktor. Men finnes det gode alternativer?

Når du eier driftsmiddelet ditt har du full kontroll. Dette er hovedargumentet for de fleste bønder når vi drøfter eie eller leie. Men utviklingen i norsk landbruk er kapitalkrevende for de som vil eie alt selv.

Kapitalkrevende investeringer

Å eie betyr at du må skaffe kapital til investeringen. Din løpende kostnad blir lånekosnadene i form av renter og avdrag. Rentene er leien av kapitalen, mens avdragene er din sparing. For noen driftsmidler, som en traktor, vil du parallelt med sparingen gjennom avdrag ha en verdireduksjon på traktoren. Det er da å håpe at du har nedbetalt lånet minst like mye som traktoren taper seg i verdi.

Hvis du leier samme traktor vil leiekostnaden inneholde de samme elementene, men nå er det utleier som tar ansvaret eller risikoen for verdifallet. Så hvis det er de samme økonomiske elementene i regnestykket, hvorfor skal man da leie?

Felleskjøpet tilbyr korttidsleie av traktor

Hvis du vet at det er noe du har behov for i lang tid framover, er det prinsippielt riktig å eie. Det vil for eksempel gjelde hovedtraktoren på gården. Du tar selv risikoen for verditapet etter hvert som traktoren blir eldre, men du har også mye igjen for å stelle ekstra pent med den.

Er du usikker på om traktoren du tenker på er en riktig investering for deg eller du bare har behov for en ekstra traktor i kortere perioder i året, vil leie være et alternativ. Hos Felleskjøpet kan du eksempelvis leie en John Deere 6090M i to uker for kr 16.200. For den prisen kan du bruke den inntil 50 brukstimer.

Jord er en investering uten verdireduksjon

Andelen jordleie øker for de aktive bøndene i Norge. Årsaken er nok først og fremst at det ikke er noe alternativ, siden det er relativt lite jord til salgs. En politisk utfordring er at den økte kostnaden ved jordleie ikke tas inn i målingen av utvikling i lønnsomheten i landbruket.

Hvis du er en vanlig bonde vil kjøp av jord bety at du må låne penger. Lånet skal avdras selv om du hverken får avskrevet investeringen i regnskapet eller at det skjer noe verdifall. Regnestykket vil derfor vise at du får lavere løpende kostnader ved å leie jorda enn ved å kjøpe den.

Generelt må vi konkludere med at du må være en dyktigere bonde hvis du skal få lønnsomhet ved jordkjøp enn ved jordleie. Fleksibiliteten ved å leie jorda vil også være knyttet til at du kan avslutte et jordleieforhold hvis du ikke lenger har behov for arealet elller du får tilbud om å leie bedre jord nærmere gården.

Nye muligheter dukker opp

Også på andre områder ser vi tegn til at det dukker opp fleksible løsninger. Firmaet «Bord til Jord» jobber for å koble sammen bønder som mangler arbeidskraft med mennesker som ønsker å jobbe i landbruket. 

Nettsiden «Fôrformidling» drives på frivillig basis, og har som mål å gjøre det enklere å koble bønder som trenger fôr med bønder som har fôr til overs. Denne oppstod under tørken i 2018. Tiltaket driftes av Green House AS som ønsker å bygge en teknologiplattform som kan øke samhandlingen mellom bønder, og sørge for bedre ressursutnyttelse i landbruket.