Færre, men større traktorer solgt i 2020

Det ble solgt 700 færre nye traktorer i Norge i 2020. Det er en nedgang på drøyt 20 prosent. Men det er også noe som stiger.

2020 ble annerledes året, også når det gjelder traktorsalg. I 2019 ble det solgt drøyt 3.300 nye traktorer i Norge, mens antallet i 2020 knapt kom over 2.600. Kanskje svaret finnes andre steder enn knyttet til en pandemi? 

Valtra vant i et marked i nedgang

I 2019 knivet Valtra og John Deere om førsteplassen med et salg på rundt 750 traktorer hver. Det betyr at de to merkene til sammen hadde 45 prosent av markedet. I 2020 selger Valtra mer enn hundre flere traktorer enn John Deere. Selv om Valtra ikke nådde 600 nyregistrerte traktorer, styrket de i alle fall markedsandelen sin noe og overtok førsteplassen fra John Deere.

Tilbakegangen for John Deere på drøyt 35 prosent er kraftig og blir bare slått av Deutz-Fahr som hadde noe større prosentvis tilbakegang når vi sammenligner de største merkene. Case-IH kan være fornøyd med fjoråret. De økte salget fra 96 til 117 traktorer, men er fortsatt på syvende plass.

Følg vår facebookside og hold deg oppdatert på nyheter innen landbruk og økonomi.

Landbruksnytt fra Landkreditt

Stadig større traktorer 

Det er Opplysningsrådet for veitrafikk som henter inn tall for registrering av traktorer i Norge. Det skilles ikke på om traktorene brukes i landbruket eller for entreprenører eller kommuner. Selv om traktorsalget dalte ned til et nivå man ikke har sett på mange år, er trenden med økende traktorstørrelse fortsatt tydelig.

– Én av fem traktorer har 200 hestekrefter eller mer. 44 prosent av alle solgte traktorer er i klassene over 150 hestekrefter, og mer enn halvparten av traktorene har minst 130 hestekrefter. Tar vi med det som for få år siden var gjennomsnittstraktoren i Norge, er nå fire av fem traktorer i klassen fra 100-109 hestekrefter og oppover, skriver Norsk Landbruk i en kommentar hvor de har analysert salgstallene.

«Folketraktoren» på 100 hester taper i konkurransen med de større traktorene. Når det selges så mange flere store traktorer tyder det på at flere bønder har større arealer og  satser på leiekjøring. Men vi må også huske på at store traktorer også går til entreprenører utenfor landbruket.

Usikre traktorkjøpere, men redskapsprisen øker

I annerledes året gikk også antall bruktimporterte traktorer ned. Mens det i 2019 ble registrert 207 bruktimporterte traktorer, var antallet i 2020 nede på 155. Negativ utvikling av krone mot euro rammet også denne delen av omsetningen. Vi har hatt en kursstigning over flere år, men i vår kom et skikkelig hopp, før euroen stabiliserte seg på et nivå godt over 2019. Dette påvirker kostnaden på importerte traktorer direkte.

Pandemien har ikke rammet landbruket som gruppe så dramatisk som endringen i salgstall for traktorer skulle tilsi. Men usikkerheten er tilstede og gjør nok at flere venter noe med investeringen. Bedre Gardsdrift har sett på bruktsalg via finn.no og bekrefter at det også er færre traktorer som selges brukt.

Tidsskriftet kan på den annen side vise at det er en markert økning i salg av landbruksredskap. Tall fra finn.no viser at antall annonser har økt med 14 prosent siden 2018 og prisen med 17 prosent. Bare siste året var prisveksten 8 prosent.