Selger du kvota? – kontakt banken!

Foto: Ku står ved forbrettet

Er du en av melkebøndene som nå har tenkt å selge kvota i forbindelse med oppkjøpsordningen? Da er det viktig at du kontakter oss i banken.

Fra 2. januar har det vært mulig å melde seg på Landbruksdirektoratets oppkjøpsordning av melke­kvoter, og det er mulig å søke frem til 31. mars.

For disse bøndene er det nå tid for å innhente nødvendige data til den fullstendige søknaden som også må sendes inn innen utgangen av mars.

Viktig å ta kontakt med banken

I den forbindelse er det viktig at du kontakter oss i banken, i god tid før fristen. Banken har sikkerhet i gården, og et salg av melkekvote kan påvirke din betjenings­evne og sikkerhet. Vi må derfor, sammen med deg, ta en gjennomgang av lånet ditt.

Utfylt skjema gir rask behandlig

Når du skal sende inn fullstendig søknad til landbruks­direkotratet må du fylle ut skjemaet «samtykke fra pantehavere som framgår av grunnboken» (LDIR-804).

Dette skjemaet trenger vi også i banken, og ved å sende oss dette vil du få en rask og enkel saksbehandling hos oss.

Skjemaet kan du sende inn via vårt kontakt­skjema. Velg tema "lån til landbruk", og last opp ditt ferdig utfylte skjema.

Send inn skjema

Har du spørsmål til oss i Landkreditt i forbindelse med salg av melkekvote er det bare å ta kontakt.