Nye økonomiske tiltak for næringsdrivende

Nå flyttes fokuset for krisepakkene fra arbeidstaker til næringsdrivende. Fortsatt er mye uavklart, men signalene er tydelige.

Fredag 27. mars ble to krisepakker presentert. Felles er at nå er det ikke bare snakk om utsettelse av skatteinnbetaling, reduserte avgifter eller økte lånemuligheter. Nå er det kontantstøtte som gjelder.

– Nå er vi i fase to. Den handler om de som trenger cash, ikke kreditt, så finansminister Jan Tore Sanner under pressekonferansen fredag morgen.

Dekning av faste kostnader

– Forslaget innebærer at staten dekker en andel av de faste kostnadene for bedrifter som opplever en betydelig nedgang i inntektene som følge av virusutbruddet, sa finansministeren.

Ordningen skal være minst mulig byråkratisk og baserer seg på at den enkelte næringsdrivende selv søker elektronisk. En samordning av ulike offentlige registre og opplysninger, skal bidra til at søknaden ikke skal behandles manuelt.

Det vil likevel ta tid før pengene er på plass. Kommende uke skal partene bruke til å avklare detaljer i ordningen. Det ble antydet at pengene kan være på konto i løpet av et par uker, senest om tre uker. Ordningen skal vare i to måneder, men kan forlenges.

Mulige tiltak for gründere 

Regjeringen presiserer at de har fokus på å hjelpe bedrifter som er lønnsomme, slik at de også kan fortsette etter krisen. Statsministeren har vært tydelig på at bedrifter som ikke var levedyktige før krisen, ikke er i målgruppen.  

Det gis også signaler om krisepakke til gründere og vekstbedrifter. Mange av disse er i en sårbar fase når de bygger opp virksomheten. I pakken som er rettet mot dem vil det være tilskudd, lån og investeringskapital. Mange av tiltakene vil forvaltes av Innovasjon Norge. Heller ikke disse virkemidlene er klare i detalj.

Sesongarbeidere i jordbruket

På pressekonferansen deltok fredag også landbruks- og matminister Olaug Bollestad. Dette ga forventninger om at tiltak knyttet til landbruket og sesongarbeidere skulle være tema. Bollestad hadde ikke noe konkret å komme med. 

Dermed er det fortsatt flere uavklarte punkter knyttet til behovet for sesongarbeidere i jordbruket. Blant annet er det ikke avklart om permitterte kan ta jobb som sesongarbeider uten å miste dagpengene. Vi har tidligere i bloggen pekt på utfordringen ved å få permiterte nordmenn til å søke arbeid i jordbruket. Norges Bondelag har foreslått et «frikort» for de som ønsker å ta slik jobb.

– «Frikortet» vil bety en mulighet for å tjene opp til en viss sum uten at det påvirker utbetaling av dagpenger. En presset økonomi i grøntnæringen og i landbruket gjør at produsentene vil ha problemer med å konkurrere om arbeidskraft på et høyere lønnsnivå enn det de har hatt i tidligere sesonger, skriver Bondelaget.

Dropper tvangsmulkt 

Vi har tidligere omtalt utsatt frist for innbetaling av merverdiavgift og forskuddsskatt. Regnskapsførere har pekt på at tidsfristene for innrapportering av merverdiavgift og a-melding kan være vanskelig å overholde. 

Det er nå bestemt at det heller ikke skal gis tvangsmulkt hvis oppgaver leveres for sent. Ordningen er midlertidig. Dette gjelder a-melding, skattemelding og merverdiavgift. Tidsfristene er altså ikke endret, men ved å fjerne tvangsmulkten gir regjeringen signal om at de vil være mer fleksible og akseptere at innmeldingen også kommer for sent.