Når inntekter og utgifter svinger

FOTO: Sau på beite

På høsten går kornet i treskeren og ku og sau sankes hjem fra sommerbeite, og i februar blir tilskuddet utbetalt. Dette betyr klingende mynt i kassa til bonden. Men periodene frem mot de store «lønningsdagene» kan for mange være tøffe. Da er det godt å ha en driftskreditt.

Det er en kjent problemstilling at inntektene og utgiftene ofte kommer på ulik tid i landbruket. Dette medfører at bonden kan ha god likviditet og velfylt konto i noen måneder av året, mens det i andre måneder kan være lite penger å betale de løpende regningene med.

En driftskreditt sørger da for at bonden har en kortsiktig kreditt tilgjengelig med sikkerhet i vareleveransene på gården.

Distriktssjef i Landkreditt, Lars Erik Lundby, tror driftskreditt er viktig for mange bønder for å ivareta en stabil betalingsevne gjennom året. 

 

50 år med driftskreditt

­­Lars Erik Lundby er distriktssjef for Landkreditt i Innlandet. Han møter daglig landbrukskundene i banken, og ser at mange produksjoner kan ha problemer med likviditeten i perioder.

– Produksjoner som har oppgjøret samlet til en gang i året vil ofte ha god nytte av en driftskreditt. Tar vi for eksempel en kornprodusent så har denne ofte all inntekt på høsten, mens alle investeringene må gjøres i forkant på våren, forklarer Lundby.

Han er glad for at driftskredittordningen i Landbruket ble opprettet for over 50 år siden, da samvirkeforetakene gikk sammen om å stille som garantister.

– Driftskredittordningen er unik fordi den tar sikkerhet i vareleveransene på gården fremfor fast eiendom. Dette kan være melk, kjøtt, korn og grønnsaker og gir bonden tilgang på stabil og rimelig kapital i de periodene der utgiftene er større enn inntektene, sier Lundby.

Han trekker frem flere produksjoner som eksempler på disse svingningene.

– De som driver med sau har, for utenom tilskuddet i februar, hele inntekten når lammene leveres om høsten, og svineprodusentene kan oppleve store svingninger på prisen gjennom året og årene i mellom. Da kan det være utfordrende å ha god likviditet til enhver tid.

Les mer om driftskreditt

Har gitt store besparelser for landbruket

På landsbasis er det over 12.500 bønder som har driftskreditt. Over 50 banker er tilknyttet ordningen, og det er til sammen bevilget over 5,3 milliarder kroner i kreditt.

Driftskredittordningen har historisk sett hatt svært lite tap, men på tross av dette har bankene opp gjennom åra beregnet en solid rentemargin.

Da Landkreditt Bank startet opp i 2002 var det en sterk motivasjon for samvirkebanken, som er eid av bøndene selv, å tilby en driftskreditt til god pris, og på denne måten være en prispresser i markedet.

Dette har over tid gitt en enorm besparelse for bøndene som har driftskreditt, både i Landkreditt, men også i andre banker. 

Driftskredittordningen for landbruket har også en svært fordelaktig pris om vi ser denne ordningen opp mot tradisjonelle kassekreditter som tilbys for næringslivet. Ordningen har dermed bidratt til å spare landbruket for flere hundre millioner i kapitalkostnader.

– Hvordan tror du landbruket hadde sett ut uten driftskredittordningen? Spør vi distriktssjefen.

– Driftskreditt er ofte viktig i en oppstartsfase, så mange hadde nok fått en tøffere økonomisk start uten denne. For en del bønder er nok driftskreditten rett og slett avgjørende for å kunne drive aktivt. Dette gjelder særlig der pantegrunnlaget ikke gir anledning til å ta opp større lån med pant i den faste eiendommen. Da er det vesentlig å kunne få en driftskreditt som en gunstig kortsiktig kreditt for å holde betalingsevnen stabil, mener Lundby.

 

«Som man sår skal man høste» og «for å tjene penger må man bruke penger». Disse uttrykkene kjenner kornprodusenten på hvert år når utgiftene kommer før inntektene.

 

Landkreditt topper rentebørsen

rentebors.no kan du til enhver tid se en renteoversikt over bankene som tilbyr driftskreditt. Visste du forresten at rentebors.no faktisk var den første rentebørsen i landet?

Per 13.12.2021 er det Landkreditt som ligger øverst på listen, med 2,98 % effektiv rente.

Prøv vår driftskredittkalkulator

– Landkreditt har av markedets beste betingelser på driftskreditt, og vi har kort behandlingstid i normale driftskredittsøknader, men en driftskreditt må selvsagt sees i forhold til kundens totale økonomi, avslutter distriktssjefen.