Nå får du en egen pensjonskonto

Opplever du pensjon som uoversiktlig og komplisert? Med innføringen av egen pensjonskonto fra 2021, skal det bli enklere. For deg med kortere arbeidsforhold, er egen pensjonskonto ekstra gode nyheter.

Stortinget har vedtatt at alle som har innskuddsbasert pensjon fra arbeidsgiver skal få en egen pensjonskonto fra 2021. Pensjonskontoen plasseres hos nåværende arbeidsgiver, og her vil all oppspart pensjon, fra både tidligere og nåværende arbeidsgiver, bli samlet på ett sted. 

Dette skal gjøre det mer oversiktlig og enklere for deg som arbeidstager. Samtidig får du få økt innflytelse over din egen pensjon. 

Du bestemmer

Du velger selv hvor du vil ha pensjonssparingen din. Selv om pensjonskontoen som utgangspunkt plasseres hos den leverandør din nåværende arbeidsgiver har valgt, kan du reservere deg mot dette. Du står fritt til å flytte den til en annen leverandør.

Og bytter du jobb, men ønsker å beholde pensjonsleverandøren som du hadde hos din tidligere arbeidsgiver, så kan du det. 

Også for kortvarige jobber

Her kommer det en gladmelding til deg som gjerne har kortere arbeidsforhold.  Med innføringen av egen pensjonskonto opphører kravet om at du må ha vært ansatt i minst 12 måneder for å opparbeide deg pensjon. Nå vil du få med deg innskuddspensjon fra arbeidsgiver, uansett hvor lenge du har vært ansatt.

Les også: En pensjon til å leve med 

Opprettes automatisk

Du trenger ikke å foreta deg noe for å få opprettet egen pensjonskonto hos arbeidsgiveren din. Dette går automatisk. 

Hvis du velger arbeidsgivers leverandør, vil arbeidsgiver betale administrasjonskostnadene. Du betaler selv forvaltningskostnaden for den pensjonssparingen du har med inn i ordningen.

Velger du en annen leverandør, betaler du kostnadene selv, men du vil få en kompensasjon for dette fra arbeidsgiver. 

For arbeidsgiveren

Er du arbeidsgiver? Ta gjerne en titt her for å se hva innføringen av egen pensjonskonto innebærer for deg.