En pensjon til å leve av

Mange av oss har basert alderspensjonen på folketrygden og pensjonsordninger via arbeidsgiver samt prisstigning på egen bolig. Men vil det egentlig være nok?

Vi lever stadig lenger. Siden 2011 har pensjonen vært levealdersjustert, noe som innebærer at jo lenger vi er forventet å leve, jo mindre blir pensjonsutbetalingene per år. Dagens 40-åringer risikerer å ha mindre å rutte med enn dagens pensjonister når de en gang skal gå av med pensjon.

Det har blitt mer opp til deg og meg å ta ansvar for vår egen pensjon. Hvordan ser du for deg din egen pensjonisttilværelse?

Flere sparer i IPS

Individuell pensjonssparing (IPS) er en konto for pensjonssparing med en skattefordel. Skattefordelen består av en skatteutsettelse som kort oppsummert betyr at du ikke betaler skatt av pengene du sparer, før du tar dem ut som pensjon.

Dagens IPS-ordning ble lansert i 2017, og tall fra Finans Norge og Verdipapirfondenes Forening (VFF) viser at nordmenn har tatt godt imot IPS så langt. Ved utgangen av 2020 hadde mer enn 158.000 personer åpnet en IPS-konto, og det stod 9,4 milliarder kroner totalt i IPS-ordningen. Bare i 2020 sparte nordmenn over 2,5 milliarder kroner i IPS, mot 2 milliarder i 2019.

Ekstra viktig for kvinner

Kvinner lever i gjennomsnitt lengre enn menn. I tillegg har mange tradisjonelt sett jobbet i deltidsstillinger eller i lavtlønnede yrker. Dette gjør at mange kvinner fort kan komme dårligere ut som pensjonister enn menn. Derfor er det ekstra viktig at kvinner setter større fokus på sparing til egen pensjon.

I følge tallene til Finans Norge og VFF, utgjorde menn 58 prosent av de IPS-sparende i 2020, mens kvinner utgjorde 42 prosent.

– Selv om det fortsatt er et gap mellom menn og kvinner når det kommer til sparing, er det positivt at så mange kvinner er i gang med IPS. Vi håper at enda flere kvinner vil kaste seg på bølgen fremover, og stå bedre rustet når pensjonstilværelsen venter, sier Lars Johannessen, banksjef for personmarked i Landkreditt.  

Skatteutsettelse – hva betyr det?

Du kan spare inntil 40.000 kroner i året på en IPS-konto. Du får 22 prosent i skatteutsettelse på det du sparer. Dette kan dermed utgjøre inntil 8.800 kroner per år. Denne summen kan du for eksempel bruke på annen sparing frem mot pensjonsalder, og få ekstra avkastning på pengene dine.

Så lenge pengene står på IPS-kontoen, er det ingen skatt på avkastningen. Sparesaldoen er unntatt vanlig formueskatt. Først når du går av med pensjon og utbetalingene starter, beskattes beløpet, og da som alminnelig inntekt.

Bundet til formålet

Du kan spare hele veien fra du er 18 til du blir 75, hvis du ønsker. Du kan spare med spareavtale, eller skyte inn beløp når du selv ønsker.

I IPS fordeler du sparingen på ulike verdipapirfond, aksje- og/eller rentefond. Du kan velge mellom spareprofilene rolig, balansert og ivrig pensjon. Navnene gjenspeiler den aksjeandelen som ligger i spareprofilen, noe som igjen sier noe om risikoen i sparingen.

I IPS er sparepengene øremerket pensjon, og de låses til du går av med pensjon, tidligst fra du er 62 år. Utbetalingen må vare i minst ti år og kan tidligst stoppe når du er 80 år.

Er du nysgjerrig på IPS og vil vite mer? Ta kontakt for en prat om sparing på 23 00 08 00.

Foto: istock/Geber86

Fakta om IPS

  • Pengene du har spart på IPS-konto er låst inntil pensjonsalder.
  • Du kan starte uttak fra fylte 62 år.
  • Utbetalingen må vare i minst ti år og kan tidligst stoppe når du er 80 år.
  • Du kan spare på IPS-konto fra du er 18 til 75 år.

Kilde: VFF.no