Landkreditt Forvaltning har normal drift

Landkreditt Forvaltning er fullt ut operative. Våre forvaltere ivaretar forvaltningen av fondene som normalt og våre kunder kan tegne- og innløse i fondene på vanlig måte.

For å bidra til å begrense spredningen av koronaviruset, er enkelte av våre ansatte operative på hjemmekontor, mens andre arbeider ut fra våre lokaler i Karl Johansgate 45.

Vi har satt kundeseminarer på vent inntil videre.

De månedlige fondskommentarene, blogg-saker mm vil sendes ut som vanlig. Våre kunder kan nå oss på telefon 22 31 31 31 eller pr. e-post til forvaltning@landkreditt.no

VI har ikke anledning til å gi våre kunder konkrete investeringsråd. I disse urolige tidene i verdipapirmarkedene henviser vi til de generelle investeringsrådene som er forfattet av Verdipapirfondenes Forening.

Slik opptrer du som fondssparer i et urolig marked