Jakter nye styremedlemmer

FOTO: Mann på talerstol i årsmøtet til Landkreditt.

Valgkomitéen i Landkreditt SA er godt i gang med å lage en innstilling på tillitsvalgte som skal styre konsernet i tiden fremover. Valgene skjer på årsmøtet i slutten av mars.

Årsmøtet er Landkreditts øverste organ, og i år avholdes årsmøtet 18. og 19. mars 2020. På årsmøtet skal det velges tillitsvalgte i flere posisjoner. Det skal blant annet velges ordfører, kontrollkomité og et styre som skal lede Landkreditt SA det neste året.

Stort ansvar

Det stilles stadig strengere krav til styringen av ­finanskonsern. Dette vil naturligvis også påvirke ­hvordan vi jobber i Landkreditt SA, og er med styre hva valgkomiteen ser etter.

– Et styreverv i Landkreditt SA medfører stort ansvar. Vi har blitt et finanskonsern med full bredde i bank, fond og forsikring, og det er viktig at vi har et styre med rett kompetanse. Det er også viktig at styret ivaretar eiernes interesser på kort og langt sikt, sier valgkomiteens leder, Ivar Skramstad.

God eierstyring er viktig i alle samvirkeforetak, og valgkomitéen legger betydelig jobb i å forberede valgene. Innstilingen valgkomiteen presenterer til årsmøtet må derfor være godt gjennomarbeidet.

Valgkomiteen ber om innspill

Valgkomitéen består av Ivar Skramstad fra Hedmark, Ragnhild Duserud fra Østfold, Egil Norheim fra Nordland, og Trude S. Eldnes fra Trøndelag. Er du medlem i Landkreditt og har innspill til valgkomitéen, kan du kontakte komitéens leder, Ivar Skramstad, på
e-post: ivskram@online.no eller telefon: 950 68 508. Valgkomitéen regner med å ha innstillingen ferdig innen utgangen av februar.