Viktig kompetanseheving på HMS

Antallet alvorlige ulykker og dødsulykker i landbruket er for høyt, og HMS bør prioriteres høyere, mener skadeforebygger Linda Stubsjøen i Landkreditt Forsikring. Nylig deltok selskapets forsikringsrådgivere på HMS-kurs i regi Norsk Landbruksrådgivning.

Antallet alvorlige ulykker og dødsulykker i landbruket er for høyt, og HMS bør prioriteres høyere, mener skadeforebygger Linda Stubsjøen i Landkreditt Forsikring. Nylig deltok selskapets forsikringsrådgivere på HMS-kurs i regi Norsk Landbruksrådgivning.

Skadeforebygging er et viktig fokusområde for Landkreditt Forsikring. Skadeforebygger Linda Stubsjøen mener at kunder som er i kontakt med forsikringsselskapet bør bli møtt av rådgivere med kompetanse på HMS og sikkerhet i landbruket. Derfor ble Landkreditt Forsikrings rådgivere  nylig kurset i HMS av Norsk Landbruksrådgivning.

– Våre forsikringsrådgivere skal ha et blikk og en tanke for god HMS, og være en kompetent samtalepartner for bonden. Derfor hever vi nå vår HMS-kompetanse gjennom blant annet kursing, sier Linda Stubsjøen.

Teori og praksis

På kurset fikk deltagerne en teoretisk gjennomgang av HMS i landbruket, og det ble gode diskusjoner med kursholder Kari-Anne Aanerud, HMS-rådgiver i Norsk Landbruksrådgivning (NLR), om typiske farer og ulykkessituasjoner i landbruket. Hvordan påvirkes bonden av tidsklemma og familielivet? Hvordan kan ting settes bedre i system?

– Visste du at skumapparatet vil slutte å virke om det står en plass med kuldegrader om vinteren? Skummet vil fryse. Det er derfor IKKE et skumapparat du skal legge i traktoren fordi du ikke vil ødelegge all elektronikken med et pulverapparat, forklarte Kari-Anne Aanerud til kursdeltakerne.

Verdifull kompetanse

Forsikringsrådgiverne er fortsatt de som skal være best på forsikring, men når det gjelder vurdering av risiko for eksempelvis brann og annen helsefare, er det utrolig nyttig å få ta del i kompetansen NLR sitter på, mener Stubsjøen.

– På HMS-området er det rådgiverne i NLR som er ekspertene. Men vi skal vite hvilke tiltak og ressurser som finnes, og hvilke skader og faresituasjoner som ofte kan oppstå. Jo mer vi kan, jo bedre forsikringsrådgiver kan vi være for bonden, sier hun.

Hun påpeker at fokus på HMS og sikkerhet også kan ha direkte innvirkning på forsikringsprisen. Er brannvarslingsanlegg og el-kontroll med termografering gjennomført i henhold til avtale, tilbyr Landkreditt Forsikring rabaterte forsikringer.

Som medlem av Bondelaget, får du dessuten personforsikringer til gunstige priser hos Landkreditt Forsikring.

På med HMS-brillene

Etter lunsj var det tid for praksis, og alle kursdeltagerne fikk lære mer om slukkeutstyr og prøve seg på brannslukking med skumapparat.

Ferden gikk til Hvam videregående skole hvor deltagerne fikk gå en vernerunde i gårdsverkstedet på landbruksskolen for å praktisere det de hadde lært. Med HMS-brillene på ble det også en runde i fjøs og låve for deltagerne. Blant annet fikk de se at siloluka på låven enkelt kunne åpnes og lukkes med et lokk på hjul.

– Disse lukene står åpne på mange gårder og utgjør dermed en sikkerhetsfare, men det finnes enkle og gode løsninger som kan forhindre ulykker, forklarer Aanerud.

Les også: Tenk sikkerhet i våronna

Mange aha-opplevelser

Tilbake hos NLR gikk deltagerne gjennom observasjonene de hadde gjort på vernerunden, og hadde gode diskusjoner om hva som var bra, og hvor det var rom for forbedringer.

– Dette ga mange a-ha-opplevelser for oss som deltok. Det er veldig nyttig å lære mer om hvilke farer bøndene møter i hverdagen, og faktisk få prøve å ta på oss HMS-brillene i en praktisk vernerunde, sier kursdeltager Håvard Sundt.

Sundt leder distriktssjefene i Landkreditt Forsikring, som reiser mye rundt på gårdsbruk og møter bøndene der. Han mener et HMS-kurs er nyttig i hverdagen, og noe som kommer både rådgivere og kunder til gode.

– Landbruket er kanskje den næringen i landet som opplever flest arbeidsulykker. Hver ulykke er én for mye, og om vi som rådgivere kan bidra til skadeforebygging og et økt sikkerhetsfokus i landbruket, så vil det være en stor fordel for alle parter, sier han.

håvard-sundt-og-peter-valkeneer.jpg

Håvard Sundt (t.h.) leder distriktssjefene i Landkreditt Forsikring. Her står han sammen med kollega og kursdeltager Peter Valkeneer.

Nullvisjon for dødsulykker i landbruket

Nylig signerte Landkreditt Forsikring, sammen med landbruks- og matminister Geir Pollestad og en rekke sentrale aktører bransjen, en intensjonsavtale om å jobbe mot en nullvisjon i dødsulykker i landbruket.

I 2023 var det ett dødsfall i forbindelse med arbeid i jordbruket, men de fem foregående årene var det gjennomsnittlig fem dødsfall per år.

– Dette viser oss med all tydelighet at HMS må prioriteres enda høyere i landbruket. Dette er en positiv og viktig avtale, og vi ser frem til å gjøre vårt for å oppfylle visjonen. Ett ledd i dette er å øke vår egen kompetanse på HMS, sier Stubsjøen avslutningsvis.