Bønder og leger trives best i jobben

Fysiske belastninger ser ikke ut til å hindre at trivsel blant bønder er den høyeste av alle yrkesgrupper.

9 av 10 sysselsatte er tilfreds med jobben sin. Dette er omtrent like mange som ved Statistisk Sentralbyrås (SSB) første måling i 1989. De som er mest fornøyde med jobben er bønder, fiskere og leger.

Bøndene mest positive

Sammen med fiskere er det 95 prosent av bøndene som svarer at de er tilfreds med jobben. Men SSB konkluderer med at jobbtilfredshet ser ut til å henge tett sammen med muligheter for å utnytte og videreutvikle kompetanse.

– Yrkesgruppene der flest oppgir at de har gode muligheter for å bruke utdanningen sin og lære nye ting, er også mest motivert og engasjert i arbeidet sitt. Dette er i all hovedsak de samme yrkesgruppene som trives best med jobben, sier seniorrådgiver i SSB Mari Lande With.

9 av 10 bønder motivert

SSB gjennomfører levekårsundersøkelser om arbeidsmiljø. Tallene kommer fra siste utgave av undersøkelsen. Resultatet viser at de eldste arbeidstakerne er mest fornøyd: 92 prosent i alderen 45-66 år er tilfreds med jobben, mot henholdsvis 85 og 86 prosent av sysselsatte i alderen 18-24 og 25-44 år.

Tett opp mot 90 prosent av bønder føler seg ofte eller alltid motivert og engasjert i arbeidet sitt. Like mange sier at de føler i høy grad tilhørighet til bedriften eller virksomheten man jobber i.

Fornøyd på tross av belastning

– Tunge løft og andre fysiske belastninger er utbredt i yrker med høy jobbtilfredshet, forteller With på SSBs hjemmesider.

Dette er dermed også typisk for bønder. Med fysiske belastninger tenker man at mesteparten av arbeidstiden arbeider med gjentatte eller ensidige bevegelser, om man arbeider i stillinger som belaster ryggen, og om man arbeider så hardt at man puster raskere mesteparten av tiden.

Hver tredje bonde løfter minst 20 kg fem eller flere ganger daglig. 23 prosent svarer at de arbeider så hardt at de puster raskere mesteparten av tiden. Det er på samme nivå som renholdere og bygningsarbeidere.