Tips om sparing

Sparing på sparekonto

Skal du spare til en bil, nye møbler eller ferietur, kan sparekonto være et fornuftig valg. Vår sparekonto har ingen krav om minstebeløp eller bindingstid. Det er heller ingen begrensninger på uttak hvis du skulle trenge pengene tidligere enn antatt.

Sparing på sparekonto er svært trygt – det er ingen risiko forbundet med dette. Det betyr at forventet avkastning på sparepengene dine vil være lavere enn om du sparer i fond.

Er du medlem i Landkreditt og/eller Norges Bondelag kan du få vår vekstkonto, som gir litt ekstra god rente på sparing.

Landkreditt Bank er medlem av bankenes sikringsfond. Vi garanterer for alle innskudd på inntil 2 millioner kroner.

Les mer om sparekonto

Sparing på høyrentekonto

Høyrentekonto passer for deg som ønsker en ekstra god rente på sparepengene dine og som kun har behov for et par uttak i året.

For å få den beste renten må du sette inn 500.000 kroner eller mer. Det er ingen bindingstid på kontoen, og du har fire gebyrfrie uttak i året. Det belastes et gebyr på en prosent av uttaksbeløpet etter fire uttak.

Er du medlem i Landkreditt og/eller Norges Bondelag får du også tilgang til høyrentekonto medlem, med litt bedre rente.

Sparing på høyrentekonto er svært trygt – det er ingen risiko forbundet med dette.

Landkreditt Bank er medlem av bankenes sikringsfond. Vi garanterer for alle innskudd på inntil 2 millioner kroner.

Les mer om høyrentekonto

Spar penger med BSU

Er du under 34 år og planlegger å kjøpe en bolig en gang i fremtiden, finner du neppe noe gunstigere enn Boligsparing for ungdom (BSU). I tillegg til gode renter på BSU-kontoen, får du skattefradrag på 20 prosent av det beløpet du sparer.

Maksimalgrensen for sparing er totalt 300.000 kroner, og du kan spare inntil 25.000 kroner per år. Du får 20 prosent skattefradrag på sparebeløpet.

For å få maksimalt ut av ordningen er det lurt å starte før du er 26 år gammel.

Det er ikke like gunstig å spare BSU dersom du jobber på frikort og ikke betaler skatt. Du kan derfor være lurt å vente med å spare i BSU til du får en inntekt som gir en skatt på minst 5.000 kroner.

Les mer om BSU

Landkreditt_ny-bonde-lån.png

Spar til egen gård med GSU

Unge som skal kjøpe egen gård må ha muligheten til å spare opp tilstrekkelig egenkapital. Derfor tilbyr vi Gårdssparing for unge (GSU) med en rente som er betydelig høyere enn for vanlige innskudd på denne størrelsen.

Du kan spare inntil 30.000 kroner i året, og inntil 250.000 kroner totalt. I kombinasjon med BSU har du dermed mulighet for å sette inn inntil 550.000 kroner til gode renter, og dette kan bli et stort beløp over tid.

Sparebeløpet må benyttes til kjøp eller nedbetaling av lån på landbrukseiendom. 

Les mer om GSU

Spar i boligen

Nedbetaling av gjeld på bolig er sparing. Siden renten på lånet som regel er høyere enn innskuddsrentene, vil det som regel være bedre å nedbetale gjeld i stedet for å spare.

Når renten er lav, kan det lønne seg å sette av penger på sparekonto eller i fond.

Investering i bolig er en god strategi for å spare til alderdommen.

Sjekk våre boliglån

Spar til barna

Ønsker du å gi barn eller barnebarn en økonomisk enklere start på voksenlivet?

Sparing til barn innebærer som regel svært langsiktig sparing. Med en sparehorisont på 5, 10, 15 år eller lengre, betyr ikke svingningene i aksjemarkedet så mye.

Historien viser at sparing i aksjefond over tid gir høyere avkastning enn banksparing, og sparing i fond kan derfor være et godt alternativ når det skal spares med lang sparehorisont.

Hvis sparing i fond ikke passer deg, kan du opprette en sparekonto for barna. Vår sparekonto har ingen krav til minstebeløp eller bindingstid.

En sparekonto i barnets navn vil kun disponeres av foreldre inntil barnet fyller 18 år. For å sikre barnas interesser er det egne retningslinjer, blant annet når det gjelder hvem som skal/kan eie kontoen og hvordan den kan disponeres. Les mer om Barneloven og vergemålsloven.

Les mer om barnekonto

 

1366x768_ung-dame-på-benk_istock.jpg

Småsparing

Med Småsparing sparer du penger hver gang du bruker kortet. Du kan velge å sette av et fast beløp eller runde opp til nærmeste hele 10-krone.

Småsparing gjør det enkelt å spare når du handler i butikken, eller tar ut penger i minibank. I løpet av kort tid kan småbeløpene bli til store penger.

Du kan velge mellom to sparemodeller:

  • Fast beløp som trekkes hver gang du bruker kortet (minstebeløp er 2 kroner).
  • Avrunding som sørger for at kjøpesummen rundes opp (minstebeløp er 10 kroner).

Differansen utgjør sparingen. Les mer om hvordan du setter opp Småsparing i nettbanken.

Les mer om Småsparing

Spar langsiktig i fond

På lang sikt vil investeringer i aksjefond kunne gi bedre avkastning enn å la pengene være plassert på en sparekonto.

For å begrense risikoen er det lurt å spre investeringen over tid. Vi tilbyr månedlige spareavtaler som trekker et fast beløp hver måned. Det er en fin måte å sette sparingen i system.

Tidshorisonten avgjør hvor stor andel aksjefond du bør ha. Ved kortsiktig sparing vil det være fornuftig å ha en lavere aksjeandel, mens en som sparer for flere tiår bør ha en høy andel aksjefond.

Se våre fond

Inngå en spareavtale

En spareavtale innebærer regelmessig sparing i verdipapirfond.

Du gir forvaltningsselskapet beskjed om hvor mye og hvor ofte du ønsker å spare.
Det vanligste er at du trekker et fast månedlig beløp fra en bankkonto. For hvert trekk får du nye andeler i det fondet du har valgt. Du kan inngå spareavtaler med så mange forskjellige verdipapirfond du ønsker.

Opprett spareavtale