Tips om sparing

Sparing på sparekonto

Skal du spare til en bil, nye møbler eller ferietur, kan sparekonto være et fornuftig valg. Vår sparekonto har ingen krav om minstebeløp eller bindingstid. Det er heller ingen begrensninger på uttak hvis du skulle trenge pengene tidligere enn antatt.

Sparing på sparekonto er svært trygt – det er ingen risiko forbundet med dette. Det betyr at forventet avkastning på sparepengene dine vil være lavere enn om du sparer i fond.

Landkreditt Bank er medlem av bankenes sikringsfond. Vi garanterer for alle innskudd på inntil 2 millioner kroner.

Les mer om sparekonto

Sparing på kapitalkonto

Kapitalkontoen passer for deg som ønsker en ekstra god rente på sparepengene dine og som kun har behov for et par uttak i året.

For å få den beste renten må du sette inn 500.000 kroner eller mer. Det er fortsatt ingen bindingstid, og vi gir deg fire gebyrfrie uttak i året. Det belastes et gebyr på en prosent av uttaksbeløpet etter fire uttak.

Sparing på kapitalkonto er svært trygt – det er ingen risiko forbundet med dette.

Landkreditt Bank er medlem av bankenes sikringsfond. Vi garanterer for alle innskudd på inntil 2 millioner kroner.

Les mer om kapitalkonto

Spar penger med BSU

Er du under 34 år og planlegger å kjøpe en bolig en gang i fremtiden, finner du neppe noe gunstigere enn Boligsparing for ungdom (BSU). I tillegg til gode renter på BSU-kontoen, får du skattefradrag på 20 prosent av det beløpet du sparer.

Maksimalgrensen for sparing er totalt 300.000 kroner, og det er satt et tak på 25.000 kroner per år. Du får 20 prosent skattefradrag på sparebeløpet.

For å få maksimalt ut av ordningen bør du starte før du er 26 år gammel.

Det er ikke like gunstig å spare BSU dersom du jobber på frikort og ikke betaler skatt. Du bør derfor vente til du er ferdig med studier eller får en inntekt som gir en skatt på minst 5.000 kroner.

Les mer om BSU

Spar til egen gård med GSU

Unge som skal kjøpe egen gård må ha muligheten til å spare opp tilstrekkelig egenkapital. Derfor velger vi å tilby Gårdssparing for unge (GSU) med en rente som er betydelig over normale rentesatser for innskudd på denne størrelsen.

GSU gir i kombinasjon med BSU mulighet for å sette inn opptil 550.000 kroner til gode renter. (Oppsparte renter kommer i tillegg). GSU-konto gir ingen skattefradrag.

Du kan spare på GSU-konto frem til du fyller 45 år.

Les mer om GSU

Spar i boligen

Nedbetaling av gjeld på bolig er sparing. Siden renten på lånet som regel er høyere enn innskuddsrentene, vil det som regel være bedre å nedbetale gjeld enn å spare.

Når renten er lav, kan det lønne seg å sette av penger på sparekonto eller i fond.
Investering i bolig er en god strategi for å spare til alderdommen.

Spar til barna

Ønsker du å gi barn eller barnebarn en økonomisk enklere start på voksenlivet?

Sparing til barn innebærer som regel svært langsiktig sparing. Med en sparehorisont på 5, 10, 15 år eller lengre, betyr ikke svingningene i aksjemarkedet så mye.

Historien viser at sparing i aksjefond over tid gir høyere avkastning enn banksparing.
Hvis sparing i fond ikke passer deg bør du heller opprette en sparekonto for barna. Vår sparekonto har ingen krav til minstebeløp eller bindingstid.

En sparekonto i barnets navn vil kun disponeres av foreldre inntil barnet fyller 18 år. For å sikre barnas interesser er det egne retningslinjer, blant annet når det gjelder hvem som skal/kan eie kontoen og hvordan den kan disponeres. Les mer om Barneloven og vergemålsloven

Les mer om barnekonto

SmartSpar

Med SmartSpar sparer du penger hver gang du bruker kortet. Du kan velge å sette av et fast beløp eller runde opp til nærmeste hele 10 krone.

SmartSpar gjør det enkelt å spare når du handler i butikken eller tar ut penger i minibank. I løpet av kort tid vil småbeløpene bli til store penger.

Du kan velge mellom to sparemodeller:

  • Fast beløp som trekkes hver gang du bruker kortet (minstebeløp er 2 kroner).
  • Avrunding som sørger for at kjøpesummen rundes opp (minstebeløp er 10 kroner).

Differansen utgjør sparingen. Les mer om hvordan du setter opp SmartSpar i nettbanken

Les mer om SmartSpar

Spar langsiktig i fond

På lang sikt vil investeringer i aksjefond kunne gi bedre avkastning enn å la pengene være plassert på en sparekonto.

For å begrense risikoen er det lurt å spre investeringen over tid. Vi tilbyr månedlige spareavtaler som trekker et fast beløp hver måned. Det er en fin måte å sette sparingen i system.

Tidshorisonten avgjør hvor stor andel aksjefond du bør ha. Ved kortsiktig sparing vil det være fornuftig å ha en lavere aksjeandel, mens en som sparer for flere tiår bør ha en høy andel aksjefond.

Se våre fond

Inngå en spareavtale

En spareavtale innebærer regelmessig sparing i verdipapirfond.

Du gir forvaltningsselskapet beskjed om hvor mye og hvor ofte du ønsker å spare.
Det vanligste er at du trekker et fast månedlig beløp fra en bankkonto. For hvert trekk får du nye andeler i det fondet du har valgt. Du kan inngå spareavtaler med så mange forskjellige verdipapirfond du ønsker.

Opprett spareavtale