Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Sparekonto for barn

  • En god økonomisk start på voksenlivet
  • 0,50 % rente fra første krone
  • 1,20 % rente på hele beløpet når innskuddet er minst 100.000 kroner

Sparekonto for barn gir muligheten for regelmessig sparing. Når barna lærer gode sparevaner, får de et godt grunnlag for en ryddig økonomi i voksen alder.

 

Husk på følgende når du skal opprette barnekonto:

  • En konto i barnets navn kan disponeres av verger inntil barnet fyller 18 år.
  • Begge verger må være kunder av banken hvis konto til mindreårige skal bestilles. Hvis du ikke er kunde, må du registrere deg som kunde. Vi trenger skriftlige signatur på avtalepapirene.
  • Begge verger må oppgis, hvis ikke én sitter med foreldreansvar alene. Dette må dokumenteres fra Folkeregisteret.
  • Hvis en av vergene skal disponere kontoen alene kreves skriftlig samtykke fra den andre vergen. Besteforeldre kan ikke stå som verge på en barnekonto.
  • Avtalepapirer vil bli sendt rekommandert i barnets navn. Husk at pass er eneste gyldig legitimasjon når brevet skal hentes på posten/post i butikk.
  • Posten tar kopi av passet og sender dette til banken. Først når dette har kommet i retur kan vi produsere bankkort.

Sparing i fond for barn

Starter du sparingen mens barna er små og sparehorisonten er lang, kan sparing i fond være et gunstig alternativ. Med en sparehorisont på mellom 15 og 20 år kan du få en avkastning som langt overstiger bankrenten. Prøv vår sparekalkulator.

Spørsmål og svar