Sikre fremtiden

I større eller mindre grad har vi behov for å sikre fremtiden vår. Økonomisk betyr det at vi må bruke noe av det vi tjener til å spare og forsikre oss.

I landbruket har vi lange tidsperspektiv og tenker i generasjoner. Store verdier blir derfor pløyd tilbake til gården for å sikre gårdens framtid.

Denne delen av fagsidene omhandler hvordan du kan sikre deg underveis, og hvordan du kan sikre deg noe å leve av etter at du har gitt fra deg gården.

Første tema: Sparing

Våre beste råd

  1. Tilpass sparing til ønsket risikoprofil og tidsperspektiv
  2. Start tidlig med sparing for best resultat 
  3. Du må sikre deg i tillegg til folketrygden
  4. Forsikring koster og må vurderes mot ønsket risiko