Lokalt tilstede i distriktene

Våre distriktssjefer møter deg gjerne når det er snakk om finansiering, forsikring, eller kjøp og salg av landbrukseiendom. De er lokalkjente og har lang erfaring fra landbruket.

Her finner du våre distriktsjefer for Østfold, samt delene av landet som ikke har egne distriktssjefer.

Bank

Torbjørn Skjeppe

Leder for distriktssjefer og distriktssjef for Østfold, samt fylker uten egen distriktssjef

986 03 044
torbjorn.skjeppe@landkreditt.no

Kontor i Oslo.

Forsikring

Håvard Sundt

Distriktssjef for Oslo, Akershus, Østfold og Buskerud

986 83 520
havard.sundt@landkreditt.no

Kontor i Oslo.

Eiendom

Lars Ole Frøland 

Lars Ole Frøland

Eiendomsmegler
950 34 098
lars@landkreditteiendom.no

Kontor i Sarpsborg.

Kim andre Johansen

Kim André Johansen

Fagansvarlig / Eiendomsmegler
928 06 306
kim@landkreditteiendom.no

Kontor i Sarpsborg.

Pål Ivar Lauritzen

Pål Ivar Lauritzen

Daglig leder
950 19 348
paal@landkreditteiendom.no

Kontor i Sarpsborg.

Spørsmål og svar

Kan jeg få besøk hjemme på gården av distriktssjefene?

Ja, distriktssjefene i Landkreditt kommer gjerne hjem til deg for å drøfte spørsmål om bankbytte, finansiering, forsikring og eiendomsmegling innen landbruket.

Fikk du svar?

Takk for tilbakemeldingen!

Hva kan de ansatte på distriktskontoret hjelpe meg med?

På våre distriktskontorer har vi ansatte med spesielt god kjennskap og kunnskap om landbruket. 

Distriktssjefene for Landkreditt Bank kan hjelpe deg med finansiering ved kjøp av landbrukseiendom, utbygging og større prosjekter. Du kan også få hjelp til fondsplassering og sparing.

Distriktssjefene for Landkreditt Forsikring kan hjelpe deg med forsikringer for deg selv som selvstendig bonde, gården, familien og alle dine eiendeler. 

Våre eiendomsmeglere har lang erfaring innen landbruk og hjelper deg med kjøp og salg av landbruks- eller næringseiendom.

Fikk du svar?

Takk for tilbakemeldingen!