Lokalt tilstede på Innlandet

Våre distriktssjefer møter deg gjerne når det er snakk om finansiering, forsikring, eller kjøp og salg av landbrukseiendom. De er lokalkjente og har lang erfaring fra landbruket.

Bank

Lars Erik Lundby

Distriktssjef for Innlandet

488 98 672
lars.erik.lundby@landkreditt.no

Kontor i landbrukssenteret på Blæstad.

Forsikring

Per Gunnar Thomassen

Distriktssjef for Innlandet

91783674
per.gunnar.thomassen@landkreditt.no

Kontor i landbrukssenteret på Blæstad.

Eiendom

Jan Endre Strandbakke

Jan Endre Strandbakken

Avdelingsleder og megler for Innlandet

904 00 707
jan@koppanglandbruk.no

Kontor på Gjøvik.

Ole Kristian Fauchald Taralrud 

Ole Kristian Fauchald Taralrud

Megler for Innlandet

959 05 770
ole@landkreditteiendom.no

Kontor på Gjøvik.

Spørsmål og svar

Kan jeg få besøk hjemme på gården av distriktssjefene?

Ja, distriktssjefene i Landkreditt kommer gjerne hjem til deg for å drøfte spørsmål om bankbytte, finansiering, forsikring og eiendomsmegling innen landbruket.

Fikk du svar?

Takk for tilbakemeldingen!

Hva kan de ansatte på distriktskontoret hjelpe meg med?

På våre distriktskontorer har vi ansatte med spesielt god kjennskap og kunnskap om landbruket. 

Distriktssjefene for Landkreditt Bank kan hjelpe deg med finansiering ved kjøp av landbrukseiendom, utbygging og større prosjekter. Du kan også få hjelp til fondsplassering og sparing.

Distriktssjefene for Landkreditt Forsikring kan hjelpe deg med forsikringer for deg selv som selvstendig bonde, gården, familien og alle dine eiendeler. 

Våre eiendomsmeglere har lang erfaring innen landbruk og hjelper deg med kjøp og salg av landbruks- eller næringseiendom.

Fikk du svar?

Takk for tilbakemeldingen!