Meld skade

Her kan du melde inn en skade/sykdom eller dødsfall. Kontakt oss gjerne på telefon 22 05 46 00 om du ønsker å snakke med saksbehandler om skjemaet eller saken din.

Retur av skademeldingsskjema

Skriv ut skjemaet, husk å signere, og send det som vanlig post til:

Landkreditt Forsikring AS
Postboks 1824 Vika
0123 Oslo
Att: Personskade

Skjemaet kan også sendes elektronisk til Landkreditt Forsikring på Digipost.no (pålogging med bankID).

Siden skjemaet inneholder personlige helseopplysninger, bør dette ikke sendes oss på vanlig e-post. Årsaken er at e-post går ukryptert over internett.