Meld skade | Norges bondelag

Retur av skademeldingsskjema

Skriv ut skjemaet, husk å signere, og send det som vanlig post til:

Landkreditt Forsikring AS
Postboks 1824 Vika
0123 Oslo
Att: Personskade

Skjemaet kan også sendes elektronisk til Landkreditt Forsikring på Digipost.no (pålogging med bankID).

Siden skjemaet inneholder personlige helseopplysninger, bør dette ikke sendes oss på vanlig e-post. Årsaken er at e-post går ukryptert over internett.