Spørsmål og svar

Hvem kan få medlemsfordeler?

Alle som er medlem av Norges Bondelag kan bli kunde og dra nytte av avtalen mellom oss og Norges Bondelag. Vi har et stort rådgivningsmiljø som kan gi deg råd tilpasset dine behov innenfor bank, fond og forsikring.

Informasjon om Bondelagets Gruppelivsforsikring

Norges Bondelag har gruppelivsforsikring for sine medlemmer hos Landkreditt Forsikring. Forsikringen gjelder for medlemmer som kjøpte denne før 1.10.2017, og er ikke lenger i salg.

Medlemmer kan nå kjøpe Bondelagets Livsforsikring. Dette produktet har lengre varighet og bedre vilkår enn gruppelivsforsikringen.

Hva skiller de to livsforsikringene?

Bondelagets Gruppelivsforsikring  Bondelagets Livsforsikring

Forsikringssummer:
10 G
20 G

Etter fylte 50 år nedtrappes forsikringssummen gradvis hvert år og flater ut til 5,2 G (eller 10,4 G) fra 60 år til 67 år.

Opphører ved første hovedforfall etter fylte 67 år.

Ordningen er med Hovedforsikret og Medforsikret. Som Medforsikret har du ikke full råderett over forsikringssummen, den tilfaller Hovedforsikret og kan ikke begunstiges andre.

Samboer er ikke likestilt med ektefelle
Samboer kan bare få utbetalt forsikringssummen dersom du oppnevner samboer som begunstiget.

Forsikringssummer:
10 G
20 G
30 G
40 G
50 G

Nedtrapping av valgt forsikringssum starter først ved fylte 55 år. Forsikringssummen nedtrappes gradvis hvert år med 2,5 % av valgt forsikringssum frem til opphør ved 75 år.

Opphører ved første hovedforfall etter fylte 75 år.

Ordningen med medforsikret vil ikke bli videreført. Som medlem kan du nå tegne en forsikring som du har full råderett over. Det innebærer at du også bestemmer hvem som skal få hele eller deler av erstatningen om du skulle falle fra. Maksimal forsikringssum er nå 50 G mot tidligere 20 G.

Samboer og ektefelle er likestilt
Erstatningen utbetales i følgende rekkefølge:
1. Ektefelle/registrert partner/samboer*
2. Livsarvinger/arvinger etter lov

*se vilkårene for fullstendig beskrivelse

Se vilkår for Bondelagets Livsforsikring  for fullstendig dekningsomfang.

Se vilkår for Bondelagets Gruppelivsforsikring for fullstendig dekningsomfang.