Ny banksjef landbruk i Landkreditt Bank

Geir Nyholt er på plass i landbruksavdelingen til Landkreditt Bank (foto: Landkreditt)

Geir Nyholt er ansatt i stillingen som banksjef for landbruk i Landkreditt Bank.

Geir Nyholt har lang erfaring fra Handelsbanken hvor han har hatt flere stillinger innenfor kreditt og ledelse. Nå sist kommer Nyholt fra stillingen som assisterende banksjef i Handelsbanken avdeling Skøyen, hvor han var leder for bedriftsavdelingen.

Nyholt startet i stillingen 1. februar og er nå godt i gang med å gjøre seg kjent med både avdelingen han skal lede og Landkredittkonsernet som helhet.

– Landkreditt er et spennende finanskonsern med en særlig viktig rolle å fylle overfor landbruket. Noe av det som appellerer spesielt til meg, er eierformen. Våre kunder i landbruket er våre eiere, og det som er bra for våre eiere, er bra for våre kunder. Nå ser jeg frem til å være en bidragsyter i videreutviklingen av landbruksavdelingen, slik at vi sammen når målene vi har satt oss fremover, sier Geir Nyholt.

Kundedirektør Jannicke Amundsen Bricaud er svært fornøyd med å ha Nyholt på laget, ikke minst når bankens ambisiøse mål om videre vekst og utvikling de neste årene skal nås.

– Vi skal være den aktøren i markedet som er best på landbruk. Våre kunder skal nyte godt av vår sterke landbrukskompetanse, og vi skal oppleves som en god og relevant sparringspartner som strekker oss langt for å få finne gode finansierings- og forsikringsløsninger. Her får Geir en helt sentral rolle, og vi ønsker ham varmt velkommen til Landkreditt, sier Jannicke Amundsen Bricaud.