Landkreditt med historisk godt resultat for 2023

Landkreditt presenterer i dag solide resultater for 2023 som legger til rette for sterk videre vekst innen både landbruket og privatmarkedet. Konsernsjefen spår tøffere konkurranse i 2024 og varsler at Landkreditt skal fortsette å kjempe i toppen med gode kundeopplevelser og markedsledende priser.

Landkreditt presenterer i dag solide resultater for 2023 som legger til rette for sterk videre vekst innen både landbruket og privatmarkedet. Konsernsjefen spår tøffere konkurranse i 2024 og varsler at Landkreditt skal fortsette å kjempe i toppen med gode kundeopplevelser og markedsledende priser.

Samlet har Landkredittkonsernet et årsresultat etter skatt på 318 millioner kroner etter skatt. Dette er et historisk godt resultat for konsernet.

– Det solide årsresultatet er med og legger til rette for den videre veksten og utviklingen av konsernet som vi planlegger for. Vi har bygd en solid grunnmur, og skal fortsette å styrke oss som landbrukets viktigste finansielle partner, samtidig som vi skal være en relevant og konkurransedyktig aktør i privatmarkedet, kommenterer konsernsjef Ole Laurits Lønnum.

Konsernsjefen tror at konkurransen vil tilspisse seg mer fremover.

– Jeg tror 2024 vil bli preget av hard konkurranse og økt press på marginene. Vi skal fortsette å kjempe i toppen med gode kundeopplevelser og priser. Vårt formål er annerledes og for kundene. Fokuset er ikke å levere bransjens høyeste egenkapitalavkastning, men å skape gode kundeopplevelser og gi kundene markedsledende betingelser, sier han.

Overskuddet reinvesteres i virksomheten

Landkreditts formål er å bidra til bedre økonomi for medlemmene og kundene gjennom å tilby gode produkter og pris. Som samvirke betaler ikke Landkreditt ut utbytte, men reinvesterer overskuddet tilbake i virksomheten, til nytte for medlemmene.

I en økonomisk krevende tid i både landbruket og privathusholdningene, er det ekstra viktig at vi bidrar og holder betingelsene våre så gode og konkurransedyktige som mulig. Vi har en sunn forretningsmodell, hvor overskuddet settes i arbeid for medlemmene og kundene og bidrar til at vi kan tilby gode priser over tid og levere på vårt formål, sier Lønnum.

Les mer i konsernets årsrapport.