Illustrasjonsfoto: istock / Bill Chizek

Jubileum

Landkreditt Norden Utbytte har blitt 5 år. Andelseiere som var med fra starten har fått 60 prosent avkastning, tilsvarende mer enn 10 prosent årlig avkastning. Fondet har vokst fra 50 millioner kroner til over 500 millioner i løpet av disse årene.

Landkreditt Norden Utbytte har blitt 5 år. Andelseiere som var med fra starten har fått 60 prosent avkastning, tilsvarende mer enn 10 prosent årlig avkastning. Fondet har vokst fra 50 millioner kroner til over 500 millioner i løpet av disse årene.

Da jeg hørte Landkreditt Forvaltning skulle starte et nordenfond, ble jeg veldig interessert. Tenk å få være med på å starte et aksjefond, eie hele historikken, bli målt hver dag og ikke ha noen andre enn meg selv å skylde på for hvilken avkastning som blir levert.

Men jeg kom ikke til helt udekket bord. Fondet skulle forvaltes etter samme prinsipper som Landkreditt Utbytte, et fond som allerede hadde mer enn fem års historikk og hadde levert god avkastning.

Selv hadde jeg lang erfaring som megler, analytiker og forvalter av både norske og utenlandske aksjer.

Det begynte så bra

Første året var fondet opp mer enn 20 prosent, for så å falle betydelig i februar / mars 2020 når koronapandemien kom. Deretter fulgte en lang oppgangsperiode frem til midten av 2021. I denne perioden steg oljeprisen fra 20 amerikanske dollar per fat til over 120 dollar. Så ble det igjen en svakere periode, med stigende inflasjon og økning i sentralbankrenter. Deretter krig i Ukraina, som sikkert er bra for våpenprodusentene, men klart negativt for utsiktene i aksjemarkedet.

I fjerde kvartal 2023 så man tendenser til at inflasjonen bøyer av og at sentralbankrentene mest sannsynlig har nådd toppen. Som vanlig forskutterer aksjemarkedene gode nyheter, og vi er nå inne i den femte måneden på rad med positiv avkastning. Og slik er aksjemarkedet. Det stiger over tid, men faller typisk hardt når uventede hendelser skjer.

Fasit for Landkreditt Norden Utbytte er at 4 av 5 år har gitt positiv avkastning, eller sagt på en annen måte; 41 av 60 måneder har gitt positiv avkastning. Jeg tar gjerne dette mønsteret også de neste fem årene.

Hva finnes i porteføljen?

34 selskaper, alle veletablerte med god historikk for å betale utbytter, ble valgt ut. Mer enn tjue av disse selskapene er fremdeles i porteføljen. Fire selskaper har levert avkastning mer enn 100 prosent i perioden.

Til tross for solide utbytter, har ett selskap levert negativ avkastning, noe som selvsagt er irriterende. Det danske helseselskapet Novo Nordisk, som er markedsleder innen diabetesprodukter og som nå vokser kraftig innen fedmeprodukter, har levert fantastisk avkastning for fondet.

Under 10 millioner kroner investert er nå blitt til mer enn 35 millioner i fondet. Selskapet er for øvrig nå klart det mest verdifulle selskapet i Norden med en markedsverdi rundt 6,000 milliarder norske kroner, nesten seks ganger verdien av Equinor.

Eksponering

Fordelingen mellom land har vært ganske stabil i femårsperioden. Sverige, som er det største markedet, utgjør cirka 40 prosent av porteføljen. Danmark og Norge utgjør cirka 20 prosent hver. Finland er minst, med cirka 16 prosent. I tillegg vil det alltid være litt kontanter for å betjene innskudd og uttak av fondsandeler, typisk 2-3 prosent. Se graf under.

På sektornivå er det mye finans, som er banker og forsikringsselskaper. Disse har typisk høy lønnsomhet og gode utbytter. Flere selskaper gjennomfører i tillegg til utbytte også tilbakekjøp av egne aksjer, noe som jeg er svært positivt til, da det normalt medfører økt fortjeneste per aksje.

2024_03_perspektiver.jpg

Hvorfor Norden?

I noen perioder har Oslo Børs best avkastning, mens andre ganger er det best avkastning i øvrige nordiske børser. Det handler rett og slett om å spre risiko ved ikke kun å investere i norske aksjer.

I Norden er det mange internasjonale selskaper som har levert gode marginer og avkastning over tid. Et politisk stabilt område med en veletablert velferdsmodell og et godt arbeidsmarked. Når man i tillegg har godt kvalifiserte arbeidstakere og høyt teknologisk nivå, hva mer kan man forlange? Jeg er vel egentlig litt forundret over at norske investorer, både private og institusjonelle, har investert mer enn 300 milliarder kroner i globale fond, men bare rundt 30 milliarder i nordiske fond.

Hva nå?

De neste årene er planen å gjøre mer av det samme. Med en forvaltningsstrategi som har levert over lang tid er det ingen grunn til å endre noe. Det legges mye vekt på historisk utvikling når det gjelder markedsposisjon, kontantstrømmer, marginutvikling, avkasting på kapitalen, utbytte etc. God historikk er et godt utgangspunkt for at selskapene fortsetter å levere resultater også i fremtiden. Solide selskaper med gode forutsetninger for videre vekst. Det er selvfølgelig umulig å love samme avkastning de neste fem årene, men når risikofri rente er høy, bør avkastning basert på risiko være enda høyere over tid.