Hvorfor vurdere utbyttefond?

Landkreditt Utbytte er et aksjefond som investerer i norske utbytteselskaper. I 2023 ga fondet en avkastning på hele 17,4 prosent, og de siste ti årene har fondet gitt andelseierne en årlig avkastning på 11,6 prosent. Hvordan tenker forvalteren når han velger ut aksjene til fondet?

Landkreditt Utbytte er et aksjefond som investerer i norske utbytteselskaper. I 2023 ga fondet en avkastning på hele 17,4 prosent, og de siste ti årene har fondet gitt andelseierne en årlig avkastning på 11,6 prosent. Hvordan tenker forvalteren når han velger ut aksjene til fondet?

Sparing og investering er avgjørende hvis du vil sikre økonomisk stabilitet og vekst. Blant de mange alternativene for sparing, er utbyttefond.

Landkreditt Forvaltning har etablert seg som en nisjeforvalter med fokus på utbytteselskaper, og har i dag to utbyttefond, Landkreditt Utbytte og Landkreditt Norden Utbytte. Landkreditt Utbytte er Norges eldste utbyttefond og ble startet opp i 2013.

Landkreditt Utbytte investerer i norske utbyttebetalende selskaper. Fondet forvaltes av Truls Haugen som har mer enn 25-års erfaring fra aksjemarkedet. Han er opptatt av at selskapene han investerer i er solide og forutsigbare, og her spiller utbyttene en viktig rolle.

– Vi er opptatt av å investere i selskaper som betaler utbytter, fordi dette sier noe om at selskapet er solid, og evner å tjene penger over tid, også gjennom turbulente tider, sier Truls Haugen.

Nå er utbyttesesongen i gang, det vil si at det er nå selskapene utbetaler sine utbytter til eierne, og forvalterne i Landkreditt Forvaltning følger selskapene med argusøyne.

– Utbyttene reinvesteres fortløpende inn i fondet, og en andelseier trenger ikke å foreta seg noen ting. Vi sørger for at utbyttene reinvesteres i gode selskaper, forklarer Haugen.

 

Vi er opptatt av å investere i selskaper som betaler utbytter, fordi dette sier noe om at selskapet er solid, og evner å tjene penger over tid, også gjennom turbulente tider.

Truls Haugen, porteføljeforvalter for Landkreditt Utbytte

Landkredittmodellen

Fondet investeres etter det Haugen kaller Landkreditt-modellen, som er et rammeverk og en prosess i arbeidet med å plukke gode utbyttebetalende selskaper.

– Vi mener det har mye for seg å fokusere på enkeltselskaper heller enn på det brede markedet når aksjemarkedene svinger mye, kommenterer Haugen.

Når forvalterne i Landkreditt Forvaltning vurderer å investere i et selskap, er det tre ting de i hovedsak vurderer. Hvordan tjener selskapet penger – i dag og i tiden fremover, hvordan selskapene bruker pengene de tjener samt hva prisen er for å kjøpe seg inn i selskapet.

– Vi ønsker å eie selskaper med høy kvalitet og dette gjør vi blant annet ved å se på selskapets historikk. Hva har de levert over tid og hvordan har utviklingen og stabiliteten i inntjeningen vært? Robusthet er også et nøkkelord. Selskapet må være godt rustet til å håndtere ruglete tider, både på kort og lang sikt, sier Haugen.

landkredittmodellen-epi.jpg

Vellykket strategi

Strategien som ligger til grunn for forvaltningen av Landkreditt Utbytte har vært god. I 2023 ga fondet en avkastning på hele 17,4 prosent, og de ti siste årene har fondet gitt en årlig avkastning på 11,6 prosent til sine andelseiere

Hvordan kunne dette regnestykket ha sett ut, dersom du hadde gått inn i fondet for ti år siden? Haugen eksemplifiserer:

– La oss si at du for ti år siden investerte 10.000 kroner i fondet. Da hadde dette beløpet vært på cirka 30.000 kroner i dag. Hadde du i tillegg hatt en fast spareavtale på 1000 kroner i måneden, så hadde beløpet naturlig nok vært betydelig større, sier han.

Bli med på webinar for å lære mer!

Vil du lære mer om Landkreditt Utbytte og hvordan utbyttefond kan være en gunstig spareform for deg? Meld deg på webinar med forvalter Truls Haugen hvor han vil fortelle mer om egenskapene til fondet.

Landkreditt Utbytte er tilgjengelig for kjøp hos de fleste banker og plattformer, så sjansen er stor for at det allerede er tilgjengelig hos din leverandør.

Ønsker du å vite mer? Meld deg på til vårt webinar 14. mars klokken 12.00 her.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.