Godkjente vedtektsendringer for Landkredittfondene

Andelseierne vedtok den 11. desember 2023 etablering av nye vedtekter i Landkreditt Høyrente, Landkreditt Extra, Landkreditt Utbytte, Landkreditt Norden Utbytte og Landkreditt Aksje Global. Finanstilsynet har nå godkjent vedtektsendringene.

Andelseierne vedtok den 11. desember 2023 etablering av nye vedtekter i Landkreditt Høyrente, Landkreditt Extra, Landkreditt Utbytte, Landkreditt Norden Utbytte og Landkreditt Aksje Global. Finanstilsynet har nå godkjent vedtektsendringene.

Vedtektsendringene innebærer at Landkredittfondene innfører svingprising som «utvanningsmekanisme» i fondene ved tegning og innløsning slik at eksisterende andelseiere ikke påvirkes av andelseiere som tegner eller innløser andeler i fondene.

Nye vedtekter vil tre i kraft torsdag den 4. april 2024. Nye vedtekter vil kunngjøres her på våre nettsider.

Andelseiere har som følge av vedtektsendringene en lovfestet rett til gebyrfri innløsning av sine andeler frem til 5 dager før vedtektsendringene trer i kraft. Melding om innløsning rettes til Landkreditt Forvaltning AS enten på e-post, forvaltning@landkreditt.no, eller pr. post:
Landkreditt Forvaltning AS
Postboks 1824 Vika
0123 Oslo.