Nytt uår for bonden?

Det er få som er så avhengig av været for å sikre inntjeningen som bonden, men hva betyr det for økonomien når avlingen svikter?

Det er få som er så avhengig av været for å sikre inntjeningen som bonden, men hva betyr det for økonomien når avlingen svikter?

På Østlandet har vi hatt en svært sen vår, og fra å frykte flom er det nå større bekymringer for hvordan tørken vil utvikle seg. Nord i landet er det derimot utfordringer med for mye nedbør. For bøndene kan dette bety en dårligere avling enn forventet. Uansett hvor godt du planlegger, kan uforutsette hendelser – som været – ­påvirke inntjeningen. Når været blir for tørt eller vått over lang tid, slik at avlingen svikter, så vises det naturlig nok direkte på bunnlinja. 
 
I tillegg har landbruket vært gjennom en lang periode med stor kostnadsvekst, og enkelte bønder kan kjenne på at økonomien på gården er presset i utgangspunktet. Et dårlig avlingsår kan dermed bli den berømmelige dråpen.
 

Start dialogen tidlig

Med en god dialog med banken, kan du komme en økonomisk bølgedal i forkjøpet.
 
– Vårt råd er å holde banken oppdatert. Ikke vær redd for å kontakte oss! For å finne de beste løsningene for hver enkelt, er det viktig at vi involveres tidlig, gjerne før regningene forfaller. Dette gjelder også med tanke på krav fra andre kreditorer, sier Ole Laurits Lønnum, konsernsjef for Landkreditt.
 
Det finnes virkemidler, og med dialog og tidlig planlegging, finner banken og bonden i de fleste tilfeller gode og fornuftige løsninger sammen. Det er ofte mulig å få til en avtale, både med banken og med andre kreditorer.
 
– Vi har et stort rådgivningsmiljø med erfaring og kompetanse på landbruksfinansiering, som kan hjelpe bøndene som er usikre på økonomien fremover. Vi kan ikke gi råd om når du skal sprøyte og gjødsle, men vi kan gi råd om hvordan du kan ivareta betalingsevnen din, fortsetter Lønnum.

1366x768_Ole-Laurits-Lonnum-3.jpg
 
Konsernsjef Ole Laurits Lønnum ber bønder ta kontakt, om de er usikre på økonomien som følge av avlingssvikt.

Tenk langsiktig

De fleste bønder har tørkesommeren 2018 friskt i minne, og erfaringene som både bønder og banken gjorde seg da, kan komme godt med nå, om værutfordringene skulle fortsette utover sommeren:
 
– I 2018 lærte både vi og bøndene mye om hvordan dårlig vær kan påvirke inntjeningen. Rådet blir derfor å dokumentere avlingssvikten når den skjer, samt å kontakte landbrukskontoret om avlingsskadeerstatning. Samtidig bør du også snakke med oss i banken, så ser vi sammen på hvilke konsekvenser det kan få for økonomien din, og om vi bør gjøre tiltak, sier Lønnum.
 
Avslutningsvis har konsernsjefen også et råd når det kommer til investeringer:
 
– Ser det ut til at avlingen svikter, så er det klokt å vurdere hvilke investeringer som du må gjøre, og hvilke som kan vente. Bønder er ofte både nøkterne og jordnære, så de alle fleste er tradisjonelt sett gode på akkurat dette. 
 
– Men det er uansett lurt å prioritere de forpliktelsene du allerede har, og følge med på saldoen på driftskreditten, avslutter han.